Hvad er dit CO2-aftryk og hvordan kan du reducere det?

Vandsektoren og især renseanlæg har et betydeligt CO2-aftryk, hvor de største aftryk typisk kommer fra el, lattergas og metan.

Men heldigvis er der mange tiltag, man som forsyning kan gøre for at minimere aftrykket - og måske ligefrem blive klimaneutral, som er målsætningen for den samlede vandsektor.

 
Men hvordan laver I et CO2-regnskab? Hvad skal med og hvad skal ikke med?
Og hvad kan I så gøre for at mindske aftrykket?

Første skridt vil være at få lavet et CO2-regnskab

Her er det vigtigt at kende til “standarden”, som hedder GHG-protokollen - eller Greenhouse Gas Protocol.
 

Jeres udbytte som forsyning

  • Få et klimaregnskab, som I kan bruge hvert år
  • Få lavet en baseline, som viser, hvor I er i dag
  • Få en plan for, hvordan CO2-aftrykket kan reduceres

Vi starter med at lave en workshop, således at regnskabet bliver tilpasset til jeres anlæg og forsyning. Det er vigtigt at få afgrænset, hvad der skal med - fx. hvor mange anlæg og hvilke scopes (scope 1, 2 og 3).

Herefter vil vi sammen få identificeret, hvilke tiltag, som I kan gøre, for at mindske jeres CO2-aftryk.

Der udarbejdes en plan, hvor de konkrete tiltag listes.

Kontakt
Mette Brynjolf Jepsen
Klima- og energispecialist
Forsyning Øst
E: [email protected]
M: 30 66 45 95

Mikkel Stokholm-Bjerregaard
Innovationschef, Forsyning Vest
E: [email protected]
M: 60 39 35 58