Udstyr og teknologier

Vores brede sortiment af installationer til afløbssystemer har ét formål; at sikre et rent vandmiljø. Vi leverer udstyr til at renholde bassiner, udnytte bassinvolumen optimalt samt filtrere og rense overløbsvand og regnvand.

 

Unik viden og erfaring

Kombinationen af specialistviden inden for afløbssystemer og det at være leverandør af maskinelle installationer giver Krüger en unik viden og erfaring, der sikrer jer den bedste løsning. Vi samarbejder med førende producenter og leverandører fra hele verden og har derfor altid den nyeste viden om teknologier og løsninger til blandt andet overløbsbygværker, bassiner og pumpestationer. 

Driftssikerhed og godt arbejdsmiljø

I får driftssikre løsninger, der er med til at sikre et godt arbejdsmiljø. Vi stiler efter at levere løsninger med minimalt behov for drift og vedligehold og med færrest mulige installationer direkte i spildevandet.

Omkostningseffektive løsninger

Vores renseløsninger er med til at sikre et godt vandmiljø. Alt afhængig af udlederkrav, lokalitet, kapacitetsbehov mv. finder vi den mest omkostningseffektive løsning, så jeres investering giver mest miljø for pengene.

Teknologi
Krüger tilbyder forskellige skyllesystemer til automatisk renholdelse af bassiner og ledningsanlæg, hvor der ophobes sand og slam.
Teknologi
Vi tilbyder moderne risteløsninger til alle former for bassiner, pumpestationer, overløb og udløb.
Teknologi
Vi tilbyder overløbskanter der sikrer, at overløb fra bassiner, overløbsbygværker og pumpestationer kan føres ud i ledningssystemet eller til en recipient.
Teknologi
Krüger udfører alle typer af målinger i afløbssystemet, fx flow, niveau og nedbør.
Teknologi
Krügers renseteknologier fjerner forurenende stoffer fra det afstrømmende regnvand.
Kontakt
Frank Agerskov
Projektleder
M: 3029 2737
E: [email protected]

Stig Plessing
Projektingeniør
M: 2752 2425
E: [email protected]

Rune Christensen
Afdelingschef
M: 6040 4101
E: [email protected]
Teknologi
En effektiv renseteknologi til kommunal og industriel vandbehandling. Actiflo® renser alle former for vand for fosfor, suspenderet stof og COD.
Filtrering
Hydrotech® er et avanceret filtreringssystem med skivefiltre, som er effektivt og let at omstille. Det er et mekanisk og selvrensende filter.