Overløbskanter

Overløbskanter sikrer, at overløb fra bassiner, overløbsbygværker og pumpestationer kan føres ud i ledningssystemet eller til en recipient. En overløbskant kan være udformet forskelligt, afhængig af hydrauliske eller fysiske forhold. Krüger tilbyder differentierede muligheder for overløbskanter, blandt andet bøjeklap, fjerderklap og FluidWing.

 

Bøjeklap

Driftsikker, enkel og vedligeholdelsefri bøjeklap
Bøjeklappen gør et dobbelt så stort overløb muligt som over en traditionel, fast overløbskant uden ekstra opstuvning. Alternativt reducerer den stuvning ved samme overløbskapacitet. Bøjeklappen giver også mulighed for at kompensere for den øgede opstuvning, som en rist eller tromlesi giver anledning til. Det betyder, at volumen i bassiner og afløbssystemet kan udnyttes optimalt. Bøjeklappen kan monteres i nye og eksisterende overløbsbygværker og bassiner. Den er yderst driftssikker uden behov for vedligeholdelse.

Fjederklap

Fjederklappen muliggør et overløb, der er op til fire gange så stort som over en traditionel, fast overløbskant uden ekstra opstuvning. Alternativt reducerer den stuvning ved samme overløbskapacitet. Fjederklappen giver mulighed for at kompensere for den øgede opstuvning, som en rist eller tromlesi giver anledning til. Det betyder, at volumen i bassiner og afløbssystemet kan udnyttes optimalt. Fjederklappen kan monteres i nye og eksisterende overløbsbygværker og bassiner. Den er yderst driftssikker uden behov for vedligeholdelse. Vandføringen over fjederklappen kan bestemmes ved sammenhængende målinger af vandniveau og fjederklappens nedbøjning.

Fluidwing

Med en FluidWing monteret på en overløbskant kan overløbs-vandføringen måles meget præcist, selv ved små vandføringer. FluidWing er udformet med et særligt profil på samme måde som en flyvinge, og det betyder, at der ved overløb skabes et undertryk, som fikserer overløbet til profilet. Profilets brede og flade form giver i denne sammenhæng en stabil afløbsstråle. Niveauet måles med ultralydsmåler, og vandføringen kan herefter bestemmes ved hjælp af en præcis Q-H-relation. FluidWing er let at installere og vedligeholde.