Grundvand og kildepladser

Vi rådgiver danske forsyninger og vandværker om bæredygtig indvinding og hjælper jer med at beskytte, renovere og udbygge nuværende kildepladser og planlægge nye.

Indvinding af grundvand

Vi hjælper med: 

 • Rådgivning i forbindelse med etablering af ny kildeplads med VVM-screening og indhentning af de nødvendige myndighedsgodkendelser og lodsejeraftaler
 • At designe boring og filtersætning og vælge boringsmetode
 • At indhente tilbud på, udføre prøveboring og tolke resultaterne 
 • Styringsstrategi for bæredygtig indvinding samt moniteringsplan

Kildepladser

Når det gælder etablering af nye kildepladser, ser vi på hele processen fra indledende miljøvurdering til myndighedsansøgning, forhandling og etablering og drift. Vi tilbyder:

 • Projektering af kildeplads og placering af boringer og råvandsledninger
 • Projektering af råvandsstation med instrumentering
 • Styring af bæredygtig og skånsom indvinding med V-CloudIO-BO instrumentering
 • Driftsrapportering af indvinding til driften og myndigheder med V-history kildepladsrapport

SmartRåvandsstyring

SmartRåvandsstyring er software, som sikrer jævn indvinding med minimalt energiforbrug fra kildepladser. Optimeringen sker ved at sammenholde forventet døgnforbrug med analyse af online data fra SRO om flow, energiforbrug og elpriser på spotmarkedet.

Baggrunden for SmartRåvandsstyring er, at der disse år ses flere og flere eksempler på pesticider i grundvandet, hvorefter behovet stiger for at beskytte og udnytte vores grundvandsressourcer optimalt. Samtidig udgør indvinding af grundvand en betydelig andel af vandforsyningens energiforbrug.  

Optimeret styring og overvågning af indvinding giver forsyningen flere fordele såsom:

 • Optimal udnyttelse af de tilgængelige grundvandsressourcer under hensyntagen til indvindingstilladelserne
 • Forbedret vandkvalitet, da indblanding af råvand med dårlig vandkvalitet kontrolleres
 • Mindre energiforbrug som følge af jævn og stabil indvinding med minimal påvirkning af grundvandsspejl
 • Lavere elpriser, som følge af muligheden for køb af billig elektricitet på spotmarkedet
 • Bedre forhold for optimal vandbehandling pga. stabilisering af flow gennem vandværket
 • Bedre overblik og dokumentation af indvinding
Kontakt
Jan Østergaard Nielsen
Salgsingeniør
M: 6023 8560
E: [email protected]
Vandforsyning
Tønder Vand ønskede, at kildepladsernes indvindingsboringer og råvandsledninger til tre vandværker blev renoveret, så de lever op til nutidens krav til hygiejne, arbejdsmiljø og forsyningssikkerhed.