Et hospital, en leverandør - Vandbehandling til hospitaler

Hos Krüger får hospitalerne adgang til alle nødvendige løsninger til håndtering af vand - lige fra drikkevand, laboratorievand, procesvand og legionellabekæmpelse til behandling af spildevand og genanvendelse af vand. Vi arbejder som anlægsleverandør, rådgiver, entreprenør, servicepartner og driftsoperatør.

Med vores mere end 100 års erfaring som industriens samarbejdspartner, kender vi vandets værdi som én af de vigtigste ressourcer for industrien. Vi tilbyder viden, der kan være værdifuld for de industrivirksomheder, der gerne vil have fuld kontrol over vandkvaliteten alle steder i processen og samtidig finde besparelser. Bl.a. tilbyder vi følgende til behandling af vand på hospitaler:

Et komplet kemikalieprogram til:

  • Behandling af åbne og lukkede kølesystemer

  • Doseringssystemer, legionellakontrol og on-site service

Serviceaftaler

Vi tilbyder serviceaftaler, der er udformet til jeres behov. De kan fx indeholde almindelig service, rådgivning og vagtordning.

Nødanlæg og udlejning af vandanlæg

Vi tilbyder nødanlæg og udlejning af vandanlæg ved anlægsnedbrud, opstart og indkøring af nyt anlæg, vedligeholdelse og ændret produktion. Det betyder, at I altid er sikret en den rette forsyning af rent vand. 

Vand til laboratoriet

En kontinuerlig og pålidelig forsyning af rent og ultrarent vand til klinisk diagnosticering og forskningslaboratorier er altafgørende. Vi leverer skræddersyede løsninger, der passer til jeres behov. 

Læs om anlæg til laboratorier

Procesvand

Vi leverer såvel unikke løsninger som standardanlæg til behandling af procesvand. Vi designer anlæggene med udgangspunkt i kravet til vandkvaliteten og tilbyder fx omvendt osmose, blødgøringsanlæg og EDI/afsaltningsanlæg.

Læs mere om procesvand

Legionellabekæmpelse

Vi tilbyder legionellakontrol og -bekæmpelse - også ved akutte legionellaproblemer. Vi gennemgår jeres varmtvandssystemer og foretager risikovurdering, prøveudtagning og analyse. Vores specialister kan rådgive om den mest sikre og mest økonomiske måde at bekæmpe og forebygge legionella på.

Læs mere om legionellabekæmpelse

Spildevandsbehandling

Vores kompakte standardanlæg ExenoTM fjerner lægemiddelrester og sygdomsfremkaldende mikroorganismer i spildevandet. Anlægget er let at tilpasse til den nødvendige kapacitet og til de aktuelle problemstoffer. Anlægget er effektivt og billigt i drift. 

Fordele ved at rense spildevand på hospitaler:

  • I kan aflede spildevand uden medicinrester og miljøfremmede stoffer
  • I kan genanvende vandet, fx som teknisk vand til køleanlæg
  • I opnår øget energieffektivitet
  • I kan udlede vandet direkte til lokale søer og vandløb

Læs mere om spildevandsrensning på hospitaler 

Rensning, afkalkning og afsyring

I alle vandsystemer kommer der belægninger fra kalk, bakterier, proteiner og fedtstoffer. Det kan I undgå med regelmæssig rensning, afsyring og afkalkning af jeres vandsystem, fx med derouge, passivering og dekontiminering.

Læs mere om rensning af varmtvandssystemer

Korrosionsbeskyttelse

I kan beskytte jeres vandsystemer mod korrosion med løbende rensning og korrosionsbeskyttelser. På den måde undgår I, at der afgives uønskede stoffer til vandsystemet.

Læs mere om korrosionsbeskyttelse

Kontakt
Spildevand, Industri
M: 2023 3499
E: [email protected]
Kontakt
Salgsingeniør
Laboratorievand, ELGA lab
M: 4212 0850
E: [email protected]