Rensning og afsyring med bl.a. passivering og derouging

Rensning, afsyring eller afkalkning forlænger vandsystemets levetid og giver besparelser på driftsøkonomien. Vi benytter metoder som dekontaminering og initialrengøring, passivering, de-rouge (derouging) og bejdsning.

 

Industrirens forlænger anlæggets levetid

 • Dekontaminering og initialrengøring, passivering, de-rouge (derouging) og bejdsning

I brugsvandssystemer, køletårne og alle andre vandsystemer opstår der belægninger som kalk, biofilm (herunder bakterier), rouge m.m. Konsekvensen er forringet flow, større slitage, højere energiomkostninger og kortere levetid. Vi foretager rensning, afsyring og afkalkning af blandt andet:

 • Rustfri tanke og beholdere
 • Køletårne
 • Trykluftsystemer
 • Vekslere
 • Rustfrie røranlæg


Det gør vi ved hjælp af dekontaminering og initialrengøring, passivering, de-rouge (derouging) og bejdsning. Vi tilbyder også farmaceutisk rensning. 
Se hvordan flush og decontamination foregår i praksis i den korte video nedenfor:

Dekontaminering og initialrengøring

Dekontaminering og initialrengøring er en behandling, vi sætter i værk, når jeres installationer og udstyr skal renses for urenheder. Vi foretager dekontaminering af rustfrit udstyr:

 • Når I har fået installeret nyt udstyr
 • Når jeres udstyret er blevet repareret
 • Når der er tilføjet afgreninger eller instrumenter
 • Når udstyret har været i produktion

 

Dekontaminering forlænger jeres anlægs levetid og sparer på energien. Det giver jer en bedre driftsøkonomi.

De- rouge (de- rouging)

Rouge i rustfrit udstyr ses ofte på de steder, hvor udstyret har været udsat for høj temperatur fra varmt vand eller damp - eksempelvis i:

 • WFI-systemer, Hot Water-systemer, Clean-systemer
 • Tanke og beholdere, som udsættes for varm desinfektion
 • Autoklaver


Vi kan fjerne rougen ved hjælp af de-rouge (de-rouging) - dvs. ved brug af syre og specialprodukter. På den måde holder udstyret længere.

Passivering genskaber oxidlaget

Passivering er en behandling, vi foretager for at styrke oxidlaget på stålet. Passivering af rustfri udstyr sker typisk:

 • Når nyt udstyr er blevet installeret
 • Når udstyr er blevet repareret
 • Når der er tilføjet afgreninger, instrumenter etc.
 • Når udstyret har været udsat for kemisk overfladebehandling


Vi udfører passivering ved at behandle udstyret kemisk ved brug af syre og specialprodukter. På den måde genskaber passiveringen oxidlaget, og udstyrets levetid bliver længere.

Farmaceutisk rensning

Til farmaceutisk rensning bruger vi udelukkende metoder, der er godkendt til rensning af farmaceutisk udstyr, og vores personale er GMP-uddannet. Vi udvælger metoderne til overfladebehandling i tæt samarbejde med vores leverandører og følger Miljølovens regler. Vi fører protokol over vores arbejde, og det giver jer fuld dokumentation for processen. Vi respekterer de gældende regler på arbejdsstedet - også når det gælder beklædning og andre sikkerhedsforanstaltninger.

Udskiftning af plader i vekslere

Pladerne i veksleren skal udskiftes, hvis de er utætte
Hvis vekselpladerne er utætte, fungerer de ikke optimalt. Derfor bør pladerne udskiftes, hvis de er utætte. Men det kan være svært at se, om vekselpladerne er utætte. Især hvis varmeveksleren er i brug. Utætheden kan opstå som følge af trykstød, eller fordi der skrues helt ned for varmen om sommeren. Vi udskifter ofte plader i vekslere af sikkerhedshensyn - fx hvis pladerne bliver brugt i produktionen i pharmaindustrien. Det er en god idé at holde øje med pladerne i veksleren, så de bliver udskiftet i tide.

 • Brochure om rensning og afsyring af industrielle anlæg

Kontakt eksperten

Krüger Aquacare
M: 2171 3817
E: [email protected] 
Industri
Krüger Aquacare rengør vandanlæg på afdeling for udvikling af blødermedicin, efter at anlægget er ombygget som følge af amerikanske myndighedskrav.