Egen vandindvinding

Krüger har gennem mere end 110 år arbejdet med vandbehandling til blandt andet industrien. Vi tilbyder førende bæredygtige teknologier og processer til egne vandboringer og drikkevandsforsyning.

Egen indvinding af teknisk vand

Indvinding af teknisk vand, der skal bruges i virksomhedens processer, skal kunne levere kapacitet, tryk og kvalitet egnet til formålet. Krüger kan levere alle ydelser til projektering af egen indvinding af teknisk vand samt indhente de nødvendige myndighedsgodkendelser.

Vi tilbyder en række unikke produkter fra ind- og udland til vandbehandling og indvinding af teknisk vand:

 • Iltning og beluftning 
 • Filtrering
 • Beholdere
 • Desinfektion
 • Drift og styring
 • Blødgøring 
 • Fjernelse af organisk stof
 • Fjernelse af metaller
 • Fjernelse af aggressiv kuldioxid
 • Reducering af saltindhold
 • Fjernelse af pesticider og opløsningsmidler

Læs mere om teknologier til at rense grundvand her.

Egen drikkevandsforsyning

Hvis I ønsker at opføre egen vandforsyning, skal I opfylde kravene til drikkevand, der fremgår af Drikkevandsbekendtgørelsen.

Læs mere om grundvandsindvinding


Hvis kravene til kvaliteten af jeres procesvand er høje, skal I behandle vandet yderligere. 

Læs mere om procesvandsbehandling