Teknologier til produktion af drikkevand

Vi tilbyder markedets største udvalg af teknologier til rensning af grundvand, der kan tilpasses jeres behov. Med udstyr til online-måling og styring af vandkvalitet, optimeres forsyningens drift og samtidig skånes miljøet.

Dansk grundvand kan normalt renses med beluftning efterfulgt af en simpel filtrering gennem sandfiltre. Vi tilbyder jer bæredygtige løsninger, der skåner miljøet og kan tilpasses jeres behov. 

Iltning og beluftning

Vi tilfører vandet ilt og fjerner luftarter som svovlbrinte (H2S), kuldioxid (CO2) og methan (CH4). Vores mest kendte løsninger er COPLATOR™, Oxydator™ og tilsætning af ren ilt fra PSA-anlæg. Men vi tilbyder også andre teknologier som fx iltningsspor, IKA-beluftning og vacuum-stripping. 

Filtrering

Vi tilbyder standardfiltre og specialdesignede filtre. Vores filtre sikrer effektiv rensning for jern, ammonium, mangan og andre partikulære urenheder. Som standard har vores filtre: 

  • Indløb af iltet råvand i top på prelplade
  • Udløb i bund via dysebund under filter
  • Indløb af returskyllevand og -luft via fordelerarrangement under dysebund
  • Effektiv fordeling af returskyllevand via dysebund
  • Automatisk udladning af luft i top af filter

Derudover tilbyder vi:

  • Udførelse i syrefast rustfrit stål som alternativ til sort stål
  • Overvågning af filtereffektivitet med turbiditetsmåling efter filter
  • Filtermodning med tilhørende pumpe, ventiler og rør samt turbiditetsmåler
  • Overvågning af effektivitet af returskylning ved turbiditetsmåling på returskyllevand
  • Davit for let demontage af mandedæksler i top og på side

Læs mere om vores standardfiltre her: 

FiltrafloTM Enkeltfiltrering - Type KRG-CFA
FiltrafloTM Dobbeltfiltrering – Type KRG-CFD
FiltrafloTM Dualmedie trykfilter - Type KRG-CFB


Krüger tilbyder også løsninger til at fjerne ammonium, nitrit og mangan samt forbedring af de biologiske filterprocesser
Læs mere her
 

Vil du vide mere om de positive effekter ved korrekt design og skylning af filtre?

Læs mere i denne artikel: Procesdesign og returskyldning af vandværksfiltre.

Beholdere

Vi designer og udfører beholdere til drikkevand efter nyeste principper for drikkevandssikkerhed, hygiejne og korrosionsbestandighed. De nye beholdere udføres primært i rustfrit stål.

Drift og styring

Vi tilbyder driftspersonalet fuld kontrol over vandforsyningens drift med vores SRO-værktøjer til fjernaflæsning, overvågning og dokumentation. Vores løsninger kaldes:

V-CloudIO 
V-Opera
WaterManager
 

Læs om vores SRO-løsninger

Teknologi
Kompakt og hygiejnisk beluftning med lavt energiforbrug. Det er en højeffektiv og ekstremt økonomisk teknologi.
Teknologi
Ny teknik giver optimale betingelser for biofilmen og sikrer høj omsætning af ammonium i drikkevand.
Teknologi
Dataopsamling i skyen. V-CloudIO kan indsamle, beregne, styre og sende data videre til en central database.
Kontakt
Jan Østergaard Nielsen
Salgsingeniør
M: 6023 8560
E: [email protected]
Vandforsyning
Vi har leveret en løsning til Rødovre Vandværk baseret på COPLATOR, der er et kompakt og lukket beluftningsanlæg. Det har moderniseret anlægget og øget den hygiejniske sikkerhed betragteligt.
Digital løsning
WaterManager er et cloudbaseret ledelsessystem til den moderne, effektive og sikre vandforsyning.
Løsningen hjælper med tilstandsvurdering og optimering af anlæg, planlagt vedligehold og DDS. Med let forståelige skærmbilleder er løsningen ideel til alle, der arbejder med drift og vedligehold af vandforsyning.