Techno Business Units

  • ANOXKALDNES
  • AQUAFLOW
  • BIOSOLIDS
  • BIOTHANE
  • EVALED
  • HYDROTECH
  • IDRAFLOT
  • IDRASCREEN
  • PMT

Teknologier til produktion af drikkevand

Dansk grundvand kan normalt renses med beluftning efterfulgt af en simpel filtrering gennem sandfiltre. Vi tilbyder jer bæredygtige løsninger, der skåner miljøet og kan tilpasses jeres behov. 

 

Iltning og beluftning

Vi tilfører vandet ilt og fjerner luftarter som svovlbrinte (H2S), kuldioxid (CO2) og methan (CH4). Vores mest kendte løsninger er Coplator™, Oxydator™ og tilsætning af ren ilt fra PSA-anlæg. Men vi tilbyder også andre teknologier som fx iltningsspor, IKA-beluftning og vacuum-stripping. 


Filtrering

Vi fjerner jern (Fe), mangan (Mn) og ammonium (NH3) i dybdefiltre. Vores filtre, som kaldes Filtraflo™, kan udbygges med fx filtermodning og Filtraflo™NIT. Filtermaterialet Filtralite® kan benyttes, hvis man fx ønsker at forbedre den biologiske rensning.


Beholdere

Vi designer og udfører beholdere til drikkevand efter nyeste principper for drikkevandssikkerhed, hygiejne og korrosionsbestandighed. De nye beholdere udføres primært i stål.


Drift og styring

Vi tilbyder driftspersonalet fuld kontrol over vandforsyningens drift med vores SRO-værktøjer til fjernaflæsning, overvågning og dokumentation. Vores løsninger kaldes: V-CloudIO, V-history, V-opera og Water Manager.

Læs om vores SRO-løsninger

Teknologi
Kompakt og hygiejnisk beluftning med lavt energiforbrug. Det er en højeffektiv og ekstremt økonomisk teknologi.
Teknologi
Ny teknik giver optimale betingelser for biofilmen og sikrer høj omsætning af ammonium i drikkevand.
Teknologi
Dataopsamling i skyen. V-CloudIO kan indsamle, beregne, styre og sende data videre til en central database.
Kontakt
Christian Balder
Markedschef
M: 2760 0389
E: [email protected]

Jan Østergaard Nielsen
Salgsingeniør
M: 6023 8560
E: [email protected]
Vandforsyning
Vi har leveret en løsning til Rødovre Vandværk baseret på COPLATOR, der er et kompakt og lukket beluftningsanlæg. Det har moderniseret anlægget og øget den hygiejniske sikkerhed betragteligt.