Klimaopgørelse

Et vigtigt element i forsyningernes klimastrategi og indberetning til Miljøstyrelsens Paris-model.

Vi kan hjælpe med at klarlægge renseanlæggets klimaaftryk herunder lattergasemissioner. Det giver jer mulighed for at gå velbegrundet til værks i arbejdet med at reducere emissionerne fra jeres renseanlæg.

 

Hvad indgår i en klimaopgørelse?

Vi beregner renseanlæggets CO2 aftryk, som kommer fra energi, lattergas, metan og kemikalier. 
 

Hvordan foregår det?

  • Besøg på renseanlægget 
  • CO2 beregninger ud fra eksisterende data 
  • Liste over tiltag til reduktion af emissioner, tids- og prisoverslag af foreslåede tiltag
  • Dette kan typisk klares på en uge

Resultatet

Vi har netop foretaget en klimaopgørelse for Ringsted Centralanlæg. Klimaopgørelsen identificerede og kvantificerede mulige tiltag herunder tiltag til at reducere lattergas, som er den største klimasynder på renseanlæggene.  

Ved hjælp af vores klimaopgørelse fik Ringsted Forsyning et klart billede af deres klimaaftryk. Det viste sig bl.a. at de ville kunne reducere deres klimaaftryk med min. 50% ved relativt simple tiltag. 

Det tog en uge at foretage klimaopgørelsen for Ringsted Renseanlæg. 
 

Krüger hjælper os med at identificere de tiltag, der giver mest miljø for vores indsats. Vi sparrer med dem om, hvad vi kan gøre især i forhold til at reducere lattergas. Målet er på sigt at blive et klimaneutralt forsyningsselskab.
Janne Maibritt Nyholm Hansen
Direktør, Ringsted Forsyning
Kontakt
Mette Brynjolf Jepsen
Projektleder og energispecialist
Spildevand Øst
E: [email protected]
M: 3066 4595

Mikkel Stokholm-Bjerregaard
Innovationschef, Spildevand Vest
E: [email protected]
M: 60 39 35 58

Case - Ringsted Renseanlæg

Vi har udfærdiget en klimaopgørelse for Ringsted Forsyning.

Læs mere om hvilke tiltag, den har givet dem for at reducere deres klimaaftryk her:

PDF
Klimaaftryk_Ringsted (506.31 KB)
Renseanlæg
Vi har i samarbejde med Frederikshavn Forsyning udviklet en løsning, hvor kapaciteten af slamhåndtering udvides med fokus på optimal ressourceudnyttelse. Dette har blandt andet ført til udviklingen af 3iEN-tanken, som er en multifunktionel slamlagertank.