Klimaopgørelse

Et vigtigt element i forsyningernes klimastrategi og indberetning til Miljøstyrelsens Paris-model.

Vi kan hjælpe med at klarlægge renseanlæggets klimaaftryk herunder lattergasemissioner. Det giver jer mulighed for at gå velbegrundet til værks i arbejdet med at reducere emissionerne fra jeres renseanlæg.

Hvad indgår i en klimaopgørelse?

Vi beregner renseanlæggets CO2 aftryk, som kommer fra energi, lattergas, metan og kemikalier. 

Hvordan foregår det?

  • Besøg på renseanlægget 
  • CO2 beregninger ud fra eksisterende data 
  • Liste over tiltag til reduktion af emissioner, tids- og prisoverslag af foreslåede tiltag
  • Dette kan typisk klares på en uge

Resultatet

Vi har netop foretaget en klimaopgørelse for Ringsted Centralanlæg. Klimaopgørelsen identificerede og kvantificerede mulige tiltag herunder tiltag til at reducere lattergas, som er den største klimasynder på renseanlæggene.  

Ved hjælp af vores klimaopgørelse fik Ringsted Forsyning et klart billede af deres klimaaftryk. Det viste sig bl.a. at de ville kunne reducere deres klimaaftryk med min. 50% ved relativt simple tiltag. 

Det tog en uge at foretage klimaopgørelsen for Ringsted Renseanlæg. 
 

Krüger hjælper os med at identificere de tiltag, der giver mest miljø for vores indsats. Vi sparrer med dem om, hvad vi kan gøre især i forhold til at reducere lattergas. Målet er på sigt at blive et klimaneutralt forsyningsselskab. 
- Janne Maibritt Nyholm Hansen, Direktør, Ringsted Forsyning

Grøn omstilling

Reduktion af lattergas og metangas, mere grøn energi og C02 neutralitet.

Kontakt
Mette Brynjolf Jepsen
Klima- og energispecialist
Forsyning Øst
E: [email protected]
M: 30 66 45 95

Mikkel Stokholm-Bjerregaard
Innovationschef, Forsyning Vest
E: [email protected]
M: 60 39 35 58

Case - Ringsted Renseanlæg

Vi har udfærdiget en klimaopgørelse for Ringsted Forsyning.

Læs mere om hvilke tiltag, den har givet dem for at reducere deres klimaaftryk her:

Renseanlæg -
Vi har lavet en ny ressourcestrategi for Bornholms Energi & Forsyningsselskab (BEOF). Den skal give overblik over selskabets og omverdenens ressourcer. Og så skal den sætte en retning for at udnytte dem bedst muligt – gerne i synergi med andre aktører. Det har Teknik & Miljø skrevet en artikel om.