Services

Digital services
Ved at vælge et avanceret online styringssystem kan du sikre vandkvalitet i recipienten, øge den hydrauliske og biologiske kapacitet, have overblik samt optimere driften og spare på energien.
Spildevandsservice
Med systematisk service og vedligeholdelse kan I reducere driftsomkostningerne og forlænge anlæggets levetid med op til 50%. Det er godt for såvel økonomi som miljø.
Industriservice
Krüger Aquacare har gennem mange år samarbejdet med flere forskellige brancher i industrien, sundhedssektoren og ejendomme. Derfor kender vi udfordringerne, og kan sikre vores kunder fuld kontrol over vandkvaliteten.