Korrosionsbeskyttelse

Løbende rensning og korrosionsbeskyttelse eller rustbeskyttelse vil beskytte mod tæring af varmtvandsbeholder og -rør, ligesom det vil forlænge anlæggets levetid, reducere udledningen af uønskede stoffer og sikre, at I undgår driftsproblemer.

Beskyt jeres vandsystemer mod korrosion med elektrolyse og Korrokat®

Undgå tæring af varmtvandsrør og varmtvandsbeholder
Med tiden vil galvaniseret stål, rustfrit stål, kobber og plast korrodere eller afgive uønskede stoffer til vandsystemet, så I får rødt vand. I kan beskytte jeres anlæg mod tæring med løbende rensning og korrosionsbeskyttelse eller rustbeskyttelse. Herudover kan I med den rette rådgivning i designfasen spare mange udgifter til drift og vedligeholdelse af vandsystemet - og undgå tæring af rør og varmtvandsbeholder.

 

Elektrolyseanlæg type MES til rørsystemer

Effektiv elektrolyse beskytter rørsystemer mod korrosion, tæring og rust - type MES
MES er et fleksibelt elektrolyseanlæg, der er beregnet til varmt brugsvand til ejendomme med op til 320 lejligheder. Selve elektrolyseprocessen finder sted i en lille reaktor på cirka fem liter. Anlægget er fleksibelt, og op til fire reaktorer kan kobles sammen og styres fra et kontrolsystem. Anlægget har automatisk udslamning og kan serviceres uden at afbryde vandforsyningen. Med anlægget minimeres slam- og kalkproduktionen. MES kan tilsluttes et CTS-anlæg, og driften kan fjernovervåges med datalogger. Elektrolysen i MES beskytter effektivt mod rust, tæring og korrosion.

 

Elektrolyseanlæg type BES til rør og beholdere

Effektiv elektrolyse beskytter mod rust og tæring af rørsystemer og varmtvandsbeholdere - type BES
Elektrolyseanlægget Type BES beskytter beholdere og rørsystemer med varmt og koldt brugsvand mod korrosion, rust og tæring. Anlægget danner et beskyttelseslag i rørsystemet, som passer på beholderen. Anlægget er udviklet til brug i beholdere og er et optimeret elektrolysesystem med væsentligt forbedret styring. Det leveres i tre forskellige udgaver, der alle er forbrugsstyrede, og anlægget kan tilsluttes en impulsgivende vandmåler (standard er 1 impuls pr. 10 liter). Elektrolysen beskytter effektivt mod korrosion, tæring og rust.

 

Korrokat®-anlæg til katodisk beskyttelse

Effektiv korrosions- og rustbeskyttelse med Korrokat®
Korrokat® er et anlæg til katodisk beskyttelse af varmtvandsbeholdere, som effektivt forhindrer rust og tæring. Korrokat®-anlæggets kontrolenhed forsyner permanente anoder med lavspændt strøm. Korrokat®-anlægget kræver kun lidt tilsyn og vedligeholdelse. Anlæg, der tidligere har været monteret med elektrolyse eller korrolyse type BES kan ombygges til et Korrokat®-anlæg. Korrolyse type BES kan ændres billigt, mens etableringsomkostningerne er lidt højere ved elektrolyseanlæg, men erfaringen viser, at tilbagebetalingstiden er fornuftig. Korrokat®-anlæg rustbeskytter varmtvandsbeholdere effektivt mod rust og tæring.

Kontakt
Salgskonsulent
Sjælland og Fyn
M: 2011 6338
E: [email protected]
Kontakt
Teknisk konsulent, Hovedstaden og Bornholm
M: 2171 5201
Kontakt
Teknisk konsulent
Jylland
M: 2171 3805
Kontakt
Salgskonsulent
Hovedstaden
M: 2171 3809
E: [email protected]

Vidste du at?

Vores montører er specialuddannede inden for veksler- og beholderteknologi. De deltager løbende i leverandør-kurser og in-house training, hvor de tilegner sig seneste nye viden inden for fagteknologi og arbejdsmiljø.

Højt serviceniveau

Vores kunder er glade for vores service, hvor vi tilbyder at stå for hele processen: Lige fra indgåelse af kontrakt til opfølgning efter endt besøg og advisering af servicebesøg. 

Her kan du møde Uffe Haugaard, der er driftsleder i Capital Investment. Han er ovenud tilfreds med vores serviceniveau på elektrolyse: 
“Vi bruger Krüger Aquacare, fordi når vi har indgået en aftale, så kommer de konsekvent. Der er ikke nogen diskussion, om det virker eller ikke virker bagefter. Det virker bare altid.” 

Se mere i denne video: