Klimatilpasning

Vi har hjulpet mange kommuner med løsninger, der skaber værdi for borgerne og beskytter det omgivende miljø.

Strategisk klimatilpasning gør det muligt at reducere skaderne fra skybrud markant, samtidig med at vandet udnyttes som en ressource, der bidrager positivt til det omgivende miljø. Effekten af klimaændringer, og tilpasningen, bør derfor tænkes ind i alle fremtidige projekter.

Klimatilpasning er altid en del af opgaven

Vi udarbejder analyser, der understøtter kommuner og forsyninger i at arbejde med klimatilpasning og håndtere ekstreme skybrud. 

Vi arbejder med mange former for klimatilpasning - frakobling og forsinkelse af regnvand, LAR, separering, overfladeløsninger, opgradering af fællessystemer mv. 

Vi tager udgangspunkt i den konkrete lokalitet og analyserer os frem til den løsning, der giver mest værdi for både jer og for miljøet. På den måde sikrer vi, at vandet ses som en ressource og bliver udnyttet rekreativt. 

Den rigtige samfundsøkonomiske løsning

Når I som kommune eller forsyning skal i gang med at definere et serviceniveau for vand på terræn, implementere klimatilpasningsplaner eller konkrete projekter, kan vi hjælpe. Vi tilpasser indsatsen og sikrer, at jeres investeringer reducerer skaderne fra oversvømmelser mest muligt og bidrager positivt til bymiljøet.

Gennem Strategisk Klimatilpasning er det muligt at:

  • skabe overblik og prioritere indsatsen for klimatilpasning og skybrudssikring
  • sikre at investeringer matcher behov
  • sammenligne alternative løsninger
  • tænke merværdi fra grønne løsninger ind i beslutningsgrundlag
  • implementere klimatilpasningsplaner

Skrift nr. 31

Metoder til bestemmelse af serviceniveau for regnvand på terræn
Gennem vores arbejde i Spildevandskomitéen har vi har et indgående kendskab til metoderne i Skrift 31. Vi kender metodernes styrker og begrænsninger samt sammenhængen med de øvrige skrifter. Samtidig har vi mange dygtige hydrauliske specialister, som kan kvalificere løsningerne, og stor erfaring med plan og projektering af klimatilpasning og skybrudssikring.

Klimatilpasning
Med en kombination af styring og naturbaserede løsninger får du en elegant klimatilpasningsløsning til at reducere oversvømmelsesskader.
Her er, hvad vi tilbyder.
Klimatilpasning
Vi har været med til at analysere effekterne på afstrøming fra et grønt tag sammen med Nature Impact. Derudover har vi udviklet en metode til, hvordan man kan beregne effekterne fra grønne tage i forbindelse med klimatilpasning eller dimensionering af afløbssystemer.