Udstyr og teknologier til renseanlæg

Krüger tilbyder en række unikke bæredygtige løsninger til rensning og genanvendelse af vand og har Danmarks mest omfattende program af renseprocesser til alle former for spildevand.

Hoved- og underleverandør

Vi vejleder vores kunder om det rigtige valg af teknologier og udstyr til spildevandsbehandling. Vi leverer, monterer og sætter teknologierne og udstyret i drift. Som kunder har I også mulighed for at trække på os som underleverandører af fx processer og udstyr. Vi tilbyder en komplet produktliste af udstyr fra nogle af verdens førende producenter, heriblandt en række kvalitetsprodukter fra Hydrotech, Trojan UV, kædeskraberudstyr fra VA Teknik, udstyr til overfladerotorer, kippe, OTT belufterudstyr, overfladebeluftning fra FUCHS og meget, meget mere.

Med Krügers komplette serviceaftale bliver jeres renseanlæg vedligeholdt løbende, så I er sikret en bæredygtig og fremtidssikret drift. Serviceaftalerne tilpasses jeres specifikke behov.

Forbehandling

Hos Krüger får i adgang til udstyr til forbehandling fra nogle af verdens førende producenter, blandt andet kvalitetsprodukter fra Hydrotech

 • Indløbsriste
 • Forfiltrering
 • Mobilt pilotanlæg til forfiltrering
 • Komplette indløbsbygværker
 • Ristegodsbehandling
 • Sandsedimentation
 • Sandbehandling
 • Modtageanlæg

Læs mere om udstyr til forbehandling på renseanlægget

 

Primær rensning af spildevand

Vi tilbyder en lang række bæredygtige teknologier og løsninger inden for primær rensning af spildevand, blandt andet filtre, flotationsanlæg og doseringsudstyr.

 • Filtrering
 • Flotationsanlæg
 • Doseringsudstyr
 • Bundfældning med Actiflo®
 • Polymeranlæg

Læs mere om primær rensning af spildevand her

Biologisk rensning

Til biologisk rensning af spildevand har vi en række effektive teknologier som fjerner organisk stof, fosfor (P) og kvælstof (N).

 • Aerob spildevandsbehandlig
 • Anaerob spildevandsbehandlig
 • MBR - membranbioreaktor
 • Biologisk fjernelse af kvælstof og fosfor
 • Doseringsudstyr til kemikaliedosering

Læs mere om teknologier til biologisk rensning

Fosforgenvinding

Fjernelse af kvælstof (N) og fosfor (P) er en vigtig del af naturplejen og beskyttelsen af miljøet. Krüger har helhedsorienterede løsninger til såvel biologisk som kemisk fjernelse af N og P. 

 • Kemisk fældning af kvælstof og fosfor
 • Struvia™ - genvinder fosfor fra spildevand i form af struvitkrystaller

Læs mere om genvinding af fosfor fra spildevand

Efterpolering

Krüger leverer unikke teknologier og udstyr til efterpolering, blandt andet inden for UV-desinfektion, doseringsudstyr og polymeranlæg.

 • Filtrering
 • Actiflo® - Lamelseperator
 • UV-desinfektion
 • Doseringsudstyr
 • Polymeranlæg

Læs om teknologier til efterpolering af renset spildevand

Slambehandling

Vi tilbyder en komplet række af teknologier til slambehandling, der optimerer energiforbruget, maksimerer gasproduktionen og reducerer CO2-udslippet.  

 • Hygiejnisering
 • Udrådning
 • Slamafvanding
 • Tørring og forbrænding
 • Biogas

Læs mere om slambehandling på renseanlægget

Reservedele til renseanlæg

Krüger tilbyder en række reservedele til renseanlægget, som kan sikre den fortsatte drift af anlægget, fx:

 • Kædeskraber
 • Kip
 • Tilløbsfordeler
 • Rotor
 • Rørdiffuser
   

Læs mere om reservedele til renseanlæg

Spulevand

Spulevand eller teknisk vand er renset spildevand, som opfylder kravene til udledningen fra renseanlægget. Hydrotech tromlefliter sikrer en stabil levering af spulevand til  proces- og maskinudstyr på renseanlægget

Læs mere om filtre til spulevand

Kontakt
Arvid Bruhn
M: 2760 0383
E: [email protected]
Spildevandsrensning
Memthane® maksimerer produktionen af vedvarende energi og producerer spildevand af høj kvalitet. Teknologien kan omsætte op til 98 % af COD-indholdet i spildevandet.