Reservedele til renseanlæg

Krüger tilbyder en række reservedele til renseanlægget fx rotorer, rørdiffusere og tilløbsfordelere, som kan sikre den fortsatte drift af anlægget. Med et bredt kendskab til en vifte af maskiner og en stor berøringsflade kan vi skaffe reservedelene til rimelige priser.


Kædeskraber

Krüger leverer et kædeskrabersystem til rektangulære tanke. Kæderne er udformet i hård plast og skraberen i glasfiberarmeret polyester. Skraberen glider på rustfrie skinner med "non-fric" glidesko. Installationen kan fungere som bund eller overfladeskraber. Overfladeslammet dekanteres ved hjælp af dekanteringsrender, og sedimentet ledes til en slamgruppe.

 

Læs om vores andre reservedele her: 

Kip

En kip er en overfaldskant, der reguleres automatisk. Den anvendes i ind- og udløbsbygværker i luftningstanke og fordelingsbygværker. Desuden anvendes kippen til at fjerne fedt fra sand- og fedtfang. Krügers kip har en enkel og robust konstruktion, der er driftsikker og kræver et minimum af vedligeholdelse.

Tilløbsfordeler

En tilløbsfordeler fordeler en vandstrøm mellem to beluftningstanke. Flere tilløbsfordelere kan kombineres, hvis vandstrømmen skal fordeles til flere tankenheder. Krügers tilløbsfordeler er enkel og robust, giver høj driftssikkerhed og et minimum af vedligeholdelse.

Rotor

Krüger forhandler et bredt udvalg af kvalitetsudstyr til beluftning af spildevand på renseanlæg. Krügers Maxi- og Midi-rotor har en enkel og robust konstruktion, der giver høj driftssikkerhed og et minimum af vedligeholdelse. Rotoren leveres med ledeplade for at opnå maximal ilttilførsel i forhold til strømforbruget. Rotoren kan leveres med støj- og aerosoldæmpning og overholde strenge arbejdsmiljøkrav. 

Rørdiffuser

Krügers OTT membran-rørbeluftere bruges hovedsageligt til at ilte spildevand på kommunale eller industrielle renseanlæg. Rørbelufterne er forskellige, så de kan tilpasses forskellige driftsforhold. Membranerne leveres i forskellige materialer (silikone/EPDM gummi) for at sikre lang levetid uanset spildevandets sammensætning. 

Overfladebeluftning

Krüger er forhandler og servicepartner for FUCHS Enprotec GmbH. FUCHS tilbyder overfladebeluftning, der kan købes eller lejes ved nedbrud af eksisterende beluftning eller i forbindelse med ombygninger af anlæg. Anlæggene, der forhandles under navnet OXYSTAR beluftere, kan også bruges, hvis den nuværende beluftning ikke længere kan følge med, og der derfor er brug for yderligere kapacitet, indtil et nyt anlæg er designet.

OXYSTAR overfladebeluftning er effektiv til beluftning og blanding af kommunalt og industrielt spildevand.

Teknologi
Effektiv og fuldautomatisk skrabning af slam, fedt og sand. Kædeskrabere i plastik kan både bruges til skrabing af fedtfang og sandfang og i for -og efterklarings tanke.
Teknologi
Robust beluftning af udligningstanke og slambassiner. OXYSTAR overfladebeluftning sikrer effektiv beluftning af kommunalt og industrielt spildevand.
Kontakt
Sjælland og øerne:
Brian Olsen
Mobil: 27 60 03 60
E-mail: [email protected]

Jylland:
Christian Thyregod Enevold
Mobil: 60 23 85 79
E-mail: [email protected]

Martin Nygaard Lavrsen
Mobil: 42 12 08 76
E-mail: [email protected]
Spildevandsservice
Med systematisk service og vedligeholdelse kan I reducere driftsomkostningerne og forlænge anlæggets levetid med op til 50%. Det er godt for såvel økonomi som miljø.