Fosforgenvinding

Fjernelse af kvælstof (N) og fosfor (P) er en vigtig del af naturplejen og beskyttelsen af miljøet. Krüger har helhedsorienterede løsninger til såvel biologisk som kemisk fjernelse af N og P. 


Kemisk fældning af kvælstof og fosfor

Vi tilbyder samlede løsninger til kemikaliedosering, som er pålidelige, nøjagtige og lette at betjene. Krügers doseringsudstyr giver jer en fuldstændig samling af komponenter til færdige doseringsanlæg, som kan integreres med SRO. 

 

Struvia™

Struvia™-teknologien er udviklet for at gøre det nemmere at genvinde og genbruge fosfor i form af struvitkrystaller (også kende som magnesiumammoniumfosfat eller MAP). Det giver forsyninger mulighed for at forvandle en udgift (køb af metalsalte og bortskaffelse af slam) til en fordel (salg af struvit som gødning). Struvia™ passer perfekt til alle, der ønsker at fremme cirkulær økonomi og bæredygtig udvikling.

Eksempler på cases

Online styring
De har valgt realtidsoptimering gennem Hubgrade Performance for at reducere overløb, få biologisk P-fjernelse via software og opnå driftsbesparelser. Med to nye styringer opnår de endnu større besparelser.
Renseanlæg
Forsyning Helsingør har i foråret 2016 indviet et nyt fosforanlæg på Helsingør renseanlæg, der udvinder den fosfor, der er i spildevandet, hvorefter man kan genanvende den. Krüger har leveret og opsat anlægget, der er så kompakt bygget, at det er placeret i renseanlæggets kælder.
Kontakt
Arvid Bruhn
M: 2760 0383
E: [email protected]
Spildevand
Med projektet RecoverP er formålet at mindske Danmarks afhængighed af importeret fosfor ved at udvikle nye metoder til biologisk og kemisk at genvinde fosfor i høj kvalitet fra spildevand.