Nyt fosforanlæg indviet i Helsingør

Forsyning Helsingør har i foråret 2016 indviet et nyt fosforanlæg på Helsingør renseanlæg, der udvinder den fosfor, der er i spildevandet, hvorefter man kan genanvende den. Krüger har leveret og opsat anlægget, der er så kompakt bygget, at det er placeret i renseanlæggets kælder.

 

Det er noget, der glæder formand for bestyrelsen i Forsyning Helsingør, tidligere borgmester Per Tærsbøl, der i sin indvielsestale udtaler: - Fosforfældning passer godt ind i Forsyning Helsingørs ønske om at være en miljøvirksomhed. Samtidig er det godt købmandsskab, at investeringen kan betales tilbage på relativt få år.


Holdningen i Helsingør er, at fosfor er en begrænset ressource, der bør genanvendes.

- Vi giver et bidrag til at udnytte ressourcer, der kan blive knaphed på i fremtiden, siger Charly Dahlsen, der er produktionsleder på Forsyning Helsingør.

Fosforanlægget er udviklet og opsat af Krüger og har en størrelse, så det kan stå i en kælder på renseanlægget. Både størrelse og den benyttede teknologi passer til en mindre købstad - altså netop en by på Helsingørs størrelse.

- Det er det første fosforanlæg, vi har bygget i Danmark, men vi trækker på gode driftserfaringer fra pilotanlæg i Belgien og Tyskland, hvor vores moderselskab Veolia har kørt en række anlæg i stor skala. Teknologien er derfor godt afprøvet og vi kan nu tilbyde produktet til mindre byer på globalt plan, siger salgschef Bjarne Mogensen fra Krüger.

For interesserede er der mulighed for at besøge anlægget og se det i fuld skala. 

 

Se videoen der viser hvordan Struvia-teknologien gør det nemmere at genvinde og genbruge fosfor.

Kontakt
Forsyning Øst
M: 2760 0383
E: [email protected]
Renseanlæg
Krüger har helhedsorienterede løsninger til såvel biologisk som kemisk fjernelse af kvælstof og fosfor.
Renseanlæg
Biodenipho™ reducerer indholdet af nitrogen og fosfor i spildevand og reducerer indholdet af organisk stof (COD/BOD) og suspenderet fast stof.