Miljøledelse

Krüger er en ansvarsbevidst miljøvirksomhed med en vision om at sætte standarden inden for vandbehandling.

Vores mission er at skabe bæredygtige løsninger, der bevarer vand og naturlige ressourcer, og samtidig vil vi bidrage til cirkulær økonomi og reduktion af klima - og miljømæssige påvirkninger.
 

Sådan opnår vi det:

 • Designer og leverer bæredygtige teknologiske løsninger, der minimerer energiforbrug og fremmer ressourcegenvinding
 • Udvikler løsninger, der bevarer værdifulde ressourcer og nedbringer belastningen på det omgivende miljø og klima
 • Konstant afsøger ny viden og teknologi, som kan bidrage til at skabe bæredygtige løsninger
 • Arbejder målrettet for at minimere virksomhedens belastning af klima og miljø
 • Foretrækker leverandører, der miljø- og klimamæssigt samt i forhold til samfundsansvar, deler de samme visioner og efterlever de samme principper, som vi selv gør
 • Lægger vægt på, at arbejdet med bæredygtig omstilling er et linjeansvar

Vores fælles commitment er at:

 • Integrere bæredygtighed i relevante strategier, politikker og den daglige drift
 • Involvere de ansatte i arbejdet med bæredygtig omstilling
 • Sætte mål og hele tiden blive bedre
 • Indtænke bæredygtighed i vores værdikæde
 • Overholde lovkrav på miljøområdet og proaktivt arbejde for at begrænse miljø- og klimaaftryk
   

Certificeret i Verdensmålene

Krüger er certificeret af Bureau Veritas i vores arbejde med FN’s Verdensmål. Certificeringen validerer vores evne til at arbejde med de 17 Verdensmål og de 169 relaterede delmål. Den validerer også, at vores arbejde med bæredygtighed i vid udstrækning er dokumenteret, og at ledelsens engagement er dedikeret og konsekvent. Vores moderselskab Veolia arbejder ligeledes målrettet med de 17 Verdensmål.


Certificeret i miljøledelse

Krüger er certificeret i ISO 14001:2015 af Bureau Veritas. Denne certificering er et naturligt led i vores arbejde med bæredygtighed og et bevis på, at vores tilgang til arbejdet med miljøforhold er systematisk og dokumenteret.