Hydrauliske analyser

Optimal kapacitet og drift af afløbssystemer minimerer risikoen for oversvømmelser. Vi udarbejder dokumenterede, virkelighedsnære modeller som grundlag for en helhedsorienteret planlægning af afløbssystemerne.

Klimaændringer og saneringsbehov kræver omfattende investeringer i afløbssystemerne. Vi udarbejder dokumenterede, virkelighedsnære modeller som grundlag for jeres prioritering af investeringerne. På den måde sikrer I fremtidens serviceniveau, samtidig med at I minimerer risikoen for oversvømmelser.

 

Hydrauliske modeller

For at sikre at afløbssystemet og renseanlægget fungerer i såvel tørvejr som regnvejr og under skybrud, er det nødvendigt at gennemføre hydrauliske analyser. Vi opstiller modellerne på baggrund af blandt andet ledningsdatabaser, bygværkstegninger og opmålinger, og vi skaber overensstemmelse med virkeligheden ved at kalibrere med måledata for afløbssystemets funktion.
 

Integrering af afløb, vandløb og overflade

Afløbssystemerne er en del af en større vandcyklus, og derfor tænker vi i helhedsorienteret planlægning af afløbssystemerne. Hvis det er hensigtsmæssigt, integrerer vi kloaksystem, vandløb og andre recipienter i vores MIKE URBAN-modeller med terrænmodeller i MIKE FLOOD. De integrerede modeller skaber synergi mellem planlægningen af skybrudsløsninger, LAR-løsninger og traditionelle afløbstekniske løsninger.
 

Dokumenterede modeller - FLORA

Vi benytter det GIS-integrerede databaseværktøj FLORA til at dokumentere de afløbsmodeller, som vi arbejder med. FLORA kan anvendes til at opbygge modeller fra bunden og til at arbejde videre med allerede eksisterende modeller. FLORA har en direkte forbindelse til DANDAS-data, så det altid er muligt at bygge afløbsmodeller baseret på de nyeste DANDAS-data. Det er også muligt at sammenligne eksisterende afløbsmodeller med DANDAS.
 

Fordele ved databehandling med FLORA:

  • Fuldt dokumenterede afløbsmodeller
  • Entydig sammenhæng mellem DANDAS-database og model
  • Overblik over fejl og mangler i DANDAS-databasen
  • Fuldt reproducerbare modeller
  • Automatisk reduktion af modeller
  • Håndtering af versioner og scenarier

 

Kontakt
Alex Torpenholt Jørgensen
Projektleder
M: 6037 0743
E: [email protected]

Rune Christensen
Afdelingschef
M: 6040 4101
E: [email protected]

Nikolaj Mølbye
Projektleder
M: 52 13 04 06
E: [email protected]
Afløb
FLORA er bindeleddet mellem din DANDAS-database og afløbsmodel. Ved opstilling af en afløbsmodel sikrer FLORA, at der er entydighed mellem DANDAS-databasen og modellen. Samtidig har Flora den fordel, at programmet holder styr på forskellige modelversioner og scenarier.