Projekter

Få et indblik i nogle af de opgaver, vi har løst i Danmark og i mere end 20 andre lande.
Afløb og regnvand
Hvordan kan det være, at vandet i de københavnske kanaler er så rent, at man kan svømme i det?
Det skyldes en smart løsning, som vi har været med til at lave i samarbejde med HOFOR og Københavns Kommune.
Afløb
De mange tusinde gæster på Roskilde Festivalen har fået markant forbedrede toiletfaciliteter. Vi har nemlig været med til at bygge en gigantisk mellemlagringstank og et snedigt rørsystem, der sikrer festivalgængerne renere toiletter.
Vandforsyning
Hårdheden i drikkevandet bliver reduceret fra 20-25 dH til ca. 10 gr. dH. Etableringen af blødgøringsanlægget var udfordret af, at vandværket under hele projektet skulle levere vand til forbrugerne.
Spildevand
Formålet med MUDP projektet “MAP’N TREAT” er at kortlægge og reducere miljøfremmede stoffer (som PFAS), samtidigt med at der leveres en effektiv fast-track metode, som kan bruges af forsyninger til selv at kortlægge og rense (MAP’N TREAT).
Vandforsyning
Det nye vandværk i den sydlige del af Randers bliver et moderne vandværk, der er opbygget som et lukket system. Der er stort fokus på hygiejne, service, energioptimering og vedligehold.
Vandforsyning
Læs om samarbejdet med Dronninglund Vandværk, hvor vi er ved at bygge et helt nyt vandværk via vores “Vandværkskoncept”, hvor vi står for myndighedsansøgninger, procesdesign og -garanti, tegninger, udbud af bygning, smedearbejder og el-arbejder samt leverer nøglekomponenter og SRO-anlæg
Vandforsyning
Hårdheden i vandet er blevet reduceret markant fra ca. 21 ⁰dH ned til 10 ⁰dH
Vandforsyning
På Jonstrup Vandværk har vi sat softwaren SmartRåvandsstyring op efter spotmarkedet på el. På den måde kan vandværket så vidt muligt indvinde, når el-prisen er lavest.
Renseanlæg
Dette MUDP-fyrtårnsprojekt KROBIO vil demonstrere, hvordan en ny, bæredygtig teknologi kan supplere den eksisterende Aktiv Slam proces til kapacitetsudvidelser.