Projekter

Få et indblik i nogle af de opgaver, vi har løst i Danmark og i mere end 20 andre lande.
Vandforsyning
Det nye vandværk i den sydlige del af Randers bliver et moderne vandværk, der er opbygget som et lukket system. Der er stort fokus på hygiejne, service, energioptimering og vedligehold.
Vandforsyning
Læs om samarbejdet med Dronninglund Vandværk, hvor vi er ved at bygge et helt nyt vandværk via vores “Vandværkskoncept”, hvor vi står for myndighedsansøgninger, procesdesign og -garanti, tegninger, udbud af bygning, smedearbejder og el-arbejder samt leverer nøglekomponenter og SRO-anlæg
Vandforsyning
Hårdheden i vandet er blevet reduceret markant fra ca. 21 ⁰dH ned til 10 ⁰dH
Vandforsyning
På Jonstrup Vandværk har vi sat softwaren SmartRåvandsstyring op efter spotmarkedet på el. På den måde kan vandværket så vidt muligt indvinde, når el-prisen er lavest.
Renseanlæg
Dette MUDP-fyrtårnsprojekt vil demonstrere, hvordan en ny, bæredygtig teknologi kan supplere den eksisterende Aktiv Slam proces til kapacitetsudvidelser.
Vandforsyning
En procesgennemgang og strukturanalyse af forsyningssikkerheden førte til at ombygge vandværket og fordoble kapaciteten. Vandværket øgede produktionen fra 120 m3/h til 240 m3/h - uden bygningsmæssige ændringer.
Katodisk beskyttelse
Vi anvender katodisk beskyttelse til at forlænge levetiden i betonkonstruktioner med armeringsjern i aggressivt miljø. Metoden anvendes i betonen i svømmebassiner på Arenakvarterets Skole.
Renseanlæg
Da Hillerød Forsyning pludselig stod med en nedbrudt overfladebelufter på et renseanlæg, var der behov for akut hjælp. Den kom fra Krüger Service, der kunne stille med en nødbelufter i løbet af en time, så renseanlægget hurtigt kom op at køre igen. Det førte senere til en permanent løsning.
Renseanlæg
Det sjællandske forsyningsselskab FORS A/S har fået nye kædeskrabere i plast på renseanlægget Bjergmarken ved Roskilde. De er nemme at håndtere og del af en fuldautomatisk proces.