Projekter

Få et indblik i nogle af de opgaver, vi har løst i Danmark og i mere end 20 andre lande.
Afløb
Med idriftsætning af Sewerflex har BlueKolding fået en afløbsstyring, der proaktivt optimerer udnyttelsen af bassinerne i oplandet under regn og deraf minimerer overløb.
Vandforsyning
Vi har været totalentreprenør på vandværket og stået for hele vandbehandlingsanlægget, der er designet til årligt at behandle 250.000 m3 drikkevand. Skive Vand A/S' nye vandværk giver et højere hygiejneniveau og en øget forsyningssikkerhed.
Online styring
Intelligent brug af realtidsdata reducerede driftsudgifterne betydeligt for renseanlæg i Litauen. Samtidig blev den hydrauliske kapacitet udvidet, så anlægget levede op til stigende lovkrav trods forøgelse af BOD/TN belastningen.
Online styring
Mølleåværket nord for København har valgt realtidsoptimering gennem Hubgrade Performance for at reducere overløb, få biologisk P-fjernelse via software og samtidig opnå driftsbesparelser. De har nu tilvalgt yderligere styringer for at opnå endnu større besparelser.
Online styring
Water Authority Vallei en Veluwe vælger endnu engang at optimere med online styring for at forbedre fjernelsen af kvælstof og opnå driftsbesparelser ved hjælp af Hubgrade Performance (det tidligere AQUAVISTA Plant).
Biosolids
Vi har udvidet renseanlæggets kapacitet, så det producerer store mængder biogas af slammet. Det kan lade sig gøre, fordi slammet hydrolyseres ved hjælp af Biothelys™ teknologien inden udrådning.
Vandforsyning
Vi er ved at opføre et nyt vandværk med blødgøringsanlæg for Frederiksberg Forsyning. I konsortium med Arkil. Vandværket bliver baseret på de nyeste tekniske løsninger, som giver mulighed for at forsyne byen med drikkevand på en miljømæssig og økonomisk bæredygtig måde langt inde i fremtiden.
Online styring
På et af Europas største renseanlæg har vi installeret Hubgrade™ Performance. Herved har forsyningen opnået store driftsbesparelser i form af reduceret energiforbrug, kemikalieforbrug og kemisk slamproduktion. Derudover har de opnået større hydraulisk kapacitet i den biologiske proces.
Jordoprensning
Region Midtjylland er blevet næsten 600 kilo klorerede opløsningsmidler lettere, efter vi har oprenset en tidligere industrigrund i Boulstrup nær Odder. Som resultat er jorden blevet endnu renere end forventet, og risikoen for forurenet drikkevand er fordampet.