Projekter

Få et indblik i nogle af de opgaver, vi har løst i Danmark og i mere end 20 andre lande.
Renseanlæg
Da Hillerød Forsyning pludselig stod med en nedbrudt overfladebelufter på et renseanlæg, var der behov for akut hjælp. Den kom fra Krüger Service, der kunne stille med en nødbelufter i løbet af en time, så renseanlægget hurtigt kom op at køre igen. Det førte senere til en permanent løsning.
Renseanlæg
Krüger er valgt som underentreprenør på et stort projekt om bundbeluftning på Lynetten og Damhusåen, to af Biofos’ store renseanlæg ved København. Bundbeluftningsprojektet er en del af en kæmpe udbygning af Biofos’ renseanlæg, hvor vi skal etablere bundbeluftningen.
Renseanlæg
Renseanlæg kan styres smartere. Det viser resultaterne fra projektet BlueGrid, som både har kastet viden og nye produkter af sig.
Vandforsyning
Vi skal levere et CARIX® anlæg til blødgøring af vandet på Solrød Vandværks eksisterende vandværk. Det er det første CARIX®-anlæg, der er solgt uden for Tyskland. Det skal nu være med til at levere blødgjort, rent og sundt drikkevand til borgerne i Solrød, som også miljøet nyder godt af.
Vand
Krüger har været totalentreprenør på et stort Danida Sustainable Infrastructure Finance projekt i Zambia, hvor vi har leveret rent drikkevand og bedre sanitære forhold til 900.000 mennesker. Projektet er nu formelt afsluttet med en glad kunde og væsentligt forbedrede livsvilkår som resultat.
Afløb
Med idriftsætning af Sewerflex har BlueKolding fået en afløbsstyring, der proaktivt optimerer udnyttelsen af bassinerne i oplandet under regn og deraf minimerer overløb.
Vandforsyning
Vi har været totalentreprenør på vandværket og stået for hele vandbehandlingsanlægget, der er designet til årligt at behandle 250.000 m3 drikkevand. Skive Vand A/S' nye vandværk giver et højere hygiejneniveau og en øget forsyningssikkerhed.
Online styring
Intelligent brug af realtidsdata reducerede driftsudgifterne betydeligt for renseanlæg i Litauen. Samtidig blev den hydrauliske kapacitet udvidet, så anlægget levede op til stigende lovkrav trods forøgelse af BOD/TN belastningen.