Projekter

Få et indblik i nogle af de opgaver, vi har løst i Danmark og i mere end 20 andre lande.
Vandforsyning
På et af landets største vandværker har vi stået for at implementere blødgøring i en skala, der ikke er set før i Danmark. Læs her om et af de fagligt mest komplekse vandværksprojekter, vi har været involveret i, og hvordan de mange aktører i projektet på tværs af firmaer arbejder sammen for at levere det bedst mulige resultat for HOFOR.
Jordoprensning
Den vietnamesiske og den amerikanske regering har siden 2000 samarbejdet om en løsning på Agent Orange og dioxinforekomsten. Den vietnamesiske regering er repræsenteret af landets forsvarsministerium i implementeringsfasen af miljøoprensningen i Danang Airport, mens USAID repræsenterer den amerikanske side.
Jordoprensning
Giften Agent Orange, som blev anvendt under Vietnamkrigen, findes stadig på såkaldte ’hotspots’ i Vietnam. Men et projekt har fjernet giften helt i et af de stærkt forurenede områder.
Overløb
Et nyt projekt under Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) skal bane vejen for, at vi med investering i datadrevne løsninger kan nedbringe overløbsmængderne og dermed miljøpåvirkningen på åer, søer og marine områder.
Industri
I samarbejde med Svaneke Bryghus har vi fundet en løsning på udfordringen med forhøjet svovlbrinteindhold i Svanekes kloakker. Efter Bornholms Regionskommunes mistanke om at spildevandet fra bryggeriet kunne være årsagen, har Svaneke Bryghus i samarbejde med os og Bornholms Bioenergi udviklet en innovativ og miljøvenlig løsning til behandling af procesvandspildevandet fra ølbrygning og tapning.
Spildevand
I dette projekt vil en stribe partnere kortlægge relevante teknologier, der kan reducere PFAS i drænvand og regnvandsbassiner.
Afløb og regnvand
Hvordan kan det være, at vandet i de københavnske kanaler er så rent, at man kan svømme i det?
Det skyldes en smart løsning, som vi har været med til at lave i samarbejde med HOFOR og Københavns Kommune.
Afløb
De mange tusinde gæster på Roskilde Festivalen har fået markant forbedrede toiletfaciliteter. Vi har nemlig været med til at bygge en gigantisk mellemlagringstank og et snedigt rørsystem, der sikrer festivalgængerne renere toiletter.
Vandforsyning
Hårdheden i drikkevandet bliver reduceret fra 20-25 dH til ca. 10 gr. dH. Etableringen af blødgøringsanlægget var udfordret af, at vandværket under hele projektet skulle levere vand til forbrugerne.