Samfundsansvar

Vores formål er at skabe en bæredygtig fremtid. For os hænger den fremtidige adgang til jordens ressourcer nemlig tæt sammen med vores forretning: at udvikle grønne teknologier og levere bæredygtige løsninger i overensstemmelse med FN’s Verdensmål. 

Et ansvarligt firma

Derfor forpligter vi os via vores arbejde til at bevare jordens ressourcer bedst muligt, samtidig med at vi har fokus på optimal udnyttelse af de ressourcer, vi bruger. For at nå dette er vi afhængig af engagerede medarbejdere og kunder, som vi skaber holdbare løsninger med, der bygger på samfundsmæssig ansvarlighed.

Vi mener, at vi som miljøorganisation har et ansvar for at gå forrest, når det handler om ressourcer. Derfor har vi taget flere skridt for at være et ansvarligt firma, både når det kommer til bæredygtighed og til vores sociale ansvar. 

Bæredygtighed 

For os er det vigtigt at fremme bæredygtighed såvel lokalt som globalt. I vores projekter fokuserer vi på innovative løsninger og teknologier, der reducerer energiforbruget. Det kan både være inden for vandbehandling, spildevandsrensning og slamhåndteringsanlæg. For eksempel leverer vi løsninger, hvor der kontinuerligt er fokus på at bevare vand, minimere forbruget og genvinde ressourcer i form af energi, rent vand, næringsstoffer og produktion af biogas. 

Samtidig arbejder vi løbende på at mindske CO2-udledningen både på vores projekter men også ved at reducere vores eget energiforbrug. 

Som firma køber vi udelukkende strøm fra danske havvindmølleparker, så vores elforbrug er produceret på vedvarende energi. Derudover sørger vi for at minimere vores daglige ressourceforbrug ved at have afskaffet engangsservice, indsamle organisk affald og sende papir til genbrug.

Social ansvarlighed 

Vi arbejder aktivt med social ansvarlighed i både ledelses sammenhænge og i daglige projektaktiviteter. Vores vision og værdier er forankret i virksomheden, og værdierne solidaritet, ansvarlighed og respekt afspejler vores bidrag til en samfundsmæssig holdbar og bæredygtig udvikling.  

Samtidig ser vi mangfoldighed som en styrke, som alle medarbejdere kan drage fordel af. 

Værdierne ligger tæt op ad de værdier og den sociale ansvarlighed, som Veolia bygger på verden over. Gennem Veolia er Krüger tiltrådt UN Global Compact og har adgang til en central etisk komité, som skal sikre, at alle medarbejdere arbejder efter de samme etiske principper; respekt, integritet og ærlighed, overholdelse af lovgivning, lokale aftaler, samt socialt ansvar og respekt for miljøet. 

Kontakt
HR- og Kommunikationsdirektør
M: 3969 0222
E: [email protected]
Projekter
Hver dag arbejder vi på mange forskellige opgaver. Vi er eksperter inden for afløb og regnvand, renseanlæg, akvakultur, ejendomssservice, industriens vandbehandling, forureningsoprensning og vandforsyning.