Service og drift af vandværker

Regelmæssig service og vedligeholdelse sikrer jer længere levetid på anlæggene og sparer miljøet for unødig belastning. Vi kan levere service og teknisk assistance til forsyninger og vandværker over hele landet.

Værksted og montagebiler

På vores montageværksteder og fra vores montagebiler kan vi foretage maskin-, el- og SRO-arbejder - såvel reparation og vedligehold som levering og montage. Da alle vores medarbejdere har gennemgået vores interne hygiejnekursus, er I sikret stor fokus på drikkevandssikkerheden.

Hjælp til driftslederen

Vi tilbyder:

 • Procesgennemgang hvor vi gennemgår processen fra boring og værk ved at måle rensekapaciteten og identificere flaskehalse i processen
 • Tilstandsvurdering af tekniske og bygningsmæssige anlæg
 • Hygiejnegennemgang med risikominimering og DDS-plan 
 • Hygiejnisk assistance med kildeopsporing og afhjælpning af forureningen
 • Teknisk service med tilkaldeordning og mulighed for driftsleder-ferieafløser
 • Bedre udnyttelse af SRO og driftsdata

Driftsassistance

Vi tilbyder også en række ydelser i forbindelse med drift:

Driftsøkonomisk assistance med henblik på: 

 • at udnytte tilgængelige driftsdata til bedre og hurtigere beslutningsgrundlag i realtid
 • at opstille driftstekniske og driftsøkonomiske rapporter i SRO-anlægget
 • at assistere i forbindelse med benchmarking og forbedringer af driften
 • at yde energiøkonomisk rådgivning og assistance

Indvindingsstrategi og harmonisk indvinding med henblik på:

 • at gennemgå udvikling, ydelse og vandkvalitet på boringer
 • at opstille strategi for drift af kildeplads med henblik på bæredygtig indvinding
 • at se på vandkvalitetsmiks og driftsøkonomi

Hygiejnisk service og driftsassistance med henblik på:

 • at afkoble forureningskilden driftsmæssigt
 • at fjerne forureningen med desinfektion
 • at dokumentere idriftsættelse

Ferie og personalemangel

Vores teknikere og ingeniører kan assistere den daglige driftsledelse med alt fra ferieafløsere til sparringspartnere.