Kommune

Vi har solid erfaring med at løse en bred vifte af opgaver for landets kommuner bl.a. Indenfor spildevandsplanlægning og klimatilpasning, bliver en stadig større udfordring. Derudover arbejder vi for rent badevand på de kommunale badestrande, ligesom vi renser vandet skånsomt i svømmehaller og forlænger anlæggets levetid.

Frederiksbergs hidtil største klimaløsning blev indviet

Vi har været rådgiver på den største klimasikring i Frederiksberg Kommune, hvor vi bl.a. tunnelerede to kæmpe bassinledninger under jorden. De reducerer risici for oversvømmelser ved store regnskyl eller skybrud i nogle af kommunens mest udsatte områder. Bassinledningerne kan opsamle ca. 3.800 m3 vand, hvilket svarer til en 10 års regnhændelse.

Klimasikring af Prins Henrik Skolen

Da eleverne på Prins Henriks Skolen på Frederiksberg gik på sommerferie i 2017, gik kapløbet i gang med at få klimasikret skolen, inden eleverne vendte tilbage til skolen. Opgaven gik ud på at etablere forsinkelsesbassiner under skolegården for at minimere risikoen for oversvømmelse. Og det lykkedes - endda før tid. 

Vakuum som ny spildevandsløsning

Vejle Kommune ønskede at etablere en supercykelsti i bymidten. I den forbindelse valgte Vejle Spildevand A/S at separatkloakere i området. Da der var udfordrende jordbundsforhold i det flade område, faldt valget på en vakuum løsning, hvor fordelene samtidig er mindre vedligehold og reduceret elforbrug til at flytte spildevandet.

Rent vand i Københavns Havn

Hvordan kan det være, at vandet i de københavnske kanaler er så rent, at man kan svømme i det? 
Det skyldes en smart løsning, som vi har været med til at lave i samarbejde med HOFOR og Københavns Kommune. 

Krüger A/S
Gladsaxevej 363
2860 Søborg
Tlf. 39 69 02 22