Kommune

Vi har solid erfaring med at løse en bred vifte af opgaver for landets kommuner bl.a. Indenfor spildevandsplanlægning og klimatilpasning, bliver en stadig større udfordring. Derudover arbejder vi for rent badevand på de kommunale badestrande, ligesom vi renser vandet skånsomt i svømmehaller og forlænger anlæggets levetid.

Frederiksbergs hidtil største klimaløsning blev indviet

Vi har været rådgiver på den største klimasikring i Frederiksberg Kommune, hvor vi bl.a. tunnelerede to kæmpe bassinledninger under jorden. De reducerer risici for oversvømmelser ved store regnskyl eller skybrud i nogle af kommunens mest udsatte områder. Bassinledningerne kan opsamle ca. 3.800 m3 vand, hvilket svarer til en 10 års regnhændelse.

Tønder Forsyning bruger SURFF mod overløb

For at sikre sig mod de voksende klimaudfordringer har Tønder Forsyning og Tønder Kommune i fællesskab købt og idriftsat vores online-varslingssystem SURFF. Driftspersonalet kan nu online følge med i SURFFs varslingsmodel via en hjemmeside, der informerer om den aktuelle vandstandssituation. SURFF varsler også automatisk de ansvarshavende via email og SMS.

Klimasikring af Prins Henrik Skolen

Da eleverne på Prins Henriks Skolen på Frederiksberg gik på sommerferie i 2017, gik kapløbet i gang med at få klimasikret skolen, inden eleverne vendte tilbage til skolen. Opgaven gik ud på at etablere forsinkelsesbassiner under skolegården for at minimere risikoen for oversvømmelse. Og det lykkedes - endda før tid. 

Vakuum som ny spildevandsløsning

Vejle Kommune ønskede at etablere en supercykelsti i bymidten. I den forbindelse valgte Vejle Spildevand A/S at separatkloakere i området. Da der var udfordrende jordbundsforhold i det flade område, faldt valget på en vakuum løsning, hvor fordelene samtidig er mindre vedligehold og reduceret elforbrug til at flytte spildevandet.

Krüger A/S
Gladsaxevej 363
2860 Søborg
Tlf. 39 69 02 22