Vakuum som ny spildevandsløsning

Vejle Spildevand går i forrest i Danmark med valget af en vakuum løsning i forbindelse med separatkloakering i centrum af byen.


I arbejdet med at skabe en grønnere og mere cykelvenlig by ønskede Vejle Kommune at etablere en Supercykelsti i begge sider af Flegmade - en vej i den vestlige bymidte.


Vi var Vejle Spildevand A/S’ totalrådgiver på separatkloakeringen. Området har udfordrende jordbundsforhold, så vi skulle finde en alternativ løsning til traditionel separatkloakering. På grund af områdets flade karakter og grænseflader til de eksisterende ledningssystemer blev vakuumsystemet valgt.


- Med vakuum har vi ikke skullet grave nær så dybt som ved traditionelle kloakeringsløsninger. Vi har derfor kunnet begrænset de trafikale udfordringer. Samtidig kræver vakuumsystemet mindre vedligehold, og vi sparer elforbrug og vedligehold til de pumper, som et traditionelt tryksat system kræver, siger Ole Dregaard, der er projektleder hos Vejle Spildevand A/S.


Vakuum fungerer mekanisk

Vakuumsystemet er projekteret i samarbejde med et hollandsk firma, der har leveret hovedparten af komponenterne og idriftsat systemet. Krüger har hjulpet Vejle Kommune med projektering af vejen, der gøres smallere for at skabe Supercykelsti og fortov i begge sider.


-Når der kloakrenoveres i en by er systemet som regel niveaumæssigt fikseret i begge ender. Det giver en række udfordringer, hvor krydsende stikledninger er en af de væsentligste. Med et vakuumsystem er der mindre gravedybde og ingen krydsningsproblemer, siger Flemming Mandrup Hansen, der er projektleder for Krüger.


Med vakuum behøver man ikke strøm til pumper, som et tryksat system kræver. En vakuumbrønd fungerer rent mekanisk. Det sker ved, at der ved hver ejendom (eller en gruppe ejendomme) er placeret en brønd, som spildevandet graviterer hen til. Når den er fyldt op, sørger en flyder for at trække i en kontakt, der åbner en ventil på stikledningen til vakuumsystemet. Vandet samles i en tank i en nedgravet vakuumstation. Når ventilen åbner, suges vandet ud og trækker samtidig luft med ind.


Undgår svovlbrinte problemer

-Flere renseanlæg slås med dannelse af svovlbrinte. Det undgår man i vakuumsystemet, da der trækkes luft ind hver gang en brønd tømmes. Derfor opstår der ikke anaerobe (iltfattige) forhold i ledningerne, der er årsagen til dannelse af svovlbrinte, siger Flemming Mandrup Hansen.  


Vakuum har sin force i flade områder, og hvor der er vanskelige jordbundsforhold som omkring Flegmade i Vejle. Vejle Spildevand A/S valgte derfor også Krüger til at projektere endnu en vakuumstation i forbindelse med et klimaprojekt ved et boligkvarter i Vejles østby ved fjorden, hvor terrænet også er fladt.


 

Kontakt
Projektingeniør
M: 2171 5221
E: [email protected]

En gade med et kunstnerisk udtryk

Da Flegmade vejen løber centralt i Vejle, har det været kommunens ønske at give folk, der går eller cykler langs vejen, en kunstnerisk oplevelse. Fortovet i den ene side af vejen udføres som et stort kunstprojekt, der er kreeret af kunstneren Anders Bonnesen. Mere end 11.000 bogstaver bliver spredt langs hele nordsiden af Flegmade. Bogstaverne danner en række citater og bliver på den måde en del af et helt unikt kunstfortov - én lang kryds og tværs, som løber side om side med Vejles nye Supercykelsti. Håbet er, at langt flere vil tage cyklen på Flegmade, der fører fra centrum og ud mod byens campus med flere uddannelsesinstitutioner.