Reduktion af overløb

regnvand

Kloakoverløb er en udfordring mange steder i Danmark. Vi tilbyder en række services, som skaber overblik og reducerer kloakoverløb og deres konsekvenser i recipienterne. 

Monitering af overløb

Vi tilbyder monitering af overløb ved at installere måleudstyr i selve overløbsbygværkerne. Det vil typisk være vandstands- og vandføringmålinger, som vi enten installerer permanent eller som en del af en målekampagne, der skaber indsigt og overblik over overløbssituationen. Måling kan med fordel lægges ind i programmet SewerView, så man løbende har en monitering i realtid af overløbsfrekvens og mængder. 

Kloakoverløb kan også bestemmes ved modellering fx. ved brug af MIKE URBAN. Vi sikrer, at vores data om overløb kan inddateres til Miljøstyrelses PULS database. 

Reduktion af overløb

Overløbsmængder kan reduceres ved at udbygge afløbssystemet fx. ved at bygge bassiner, installation af bevægelige overløbskanter eller ved realtidsstyring af pumper, spjæld og overløbsbygværker. Vi har mange års erfaring med at analysere og implementere løsninger, som reducerer overløb og passer på recipienten. 

Rensning af overløbsvand 

Mængden af forurening, som slipper ud ved et kloakoverløb, kan vi reducere ved at rense på overløbsvandet, enten mekanisk eller fysisk/kemisk. Actiflo® er en robust fysisk/kemisk baseret teknologi, som klarer store variationer i både hydraulisk belastning og forureningsgrad, og som renser COD og Fosfor på kompakte anlæg.

Læs mere om hvordan øget overvågning og bedre styring af renseanlæg kan hjælpe med at reducere overløb i denne artikel.

Kontakt
Innovationschef
M: 30708664
E: [email protected]
Online styring
Med Hubgrade Performance kan du styre, regulere og overvåge dit afløbssystem og renseanlæg. Det betyder maksimal udnyttelse af ressourcerne. Med Hubgrade Performance tilbyder vi mere end 60 styringer.