Rent badevand

Rent badevand er en væsentlig del af Blå Flag-ordningen og spiller en stor rolle for turismen i Danmark. Ved at beskytte vores fælles hav- og kystmiljø sikrer vi rent badevand til nuværende og kommende generationer. 

 

En målrettet indsats mod spildevandsudledning og regnvandsoverløb

Mange danske byer åbner i disse år havnebade med inspiration fra Københavns Havn, hvor byens borgere og besøgende bader i de karakteristiske havnebade. Det københavnske havneområdes værdi er mangedoblet, og er i dag meget attraktivt for firmaer, handel, og boliger. Dette skyldes en målrettet indsats mod spildevandsudledning og regnvandsoverløb, der er de mest almindelige kilder til forurening af danske badesteder. Og indsatsen har i den grad båret frugt. 

Takket være den dedikerede indsats er vandet i Københavns kanaler nu så rent, at man kan svømme i det. Derfor står vi hvert år bag den traditionsrige Krüger Stafetten, hvor hold svømmer 4 x 500 meter rundt om Christiansborg. Læs mere om eventen her.

 

Klimaændringer og ekstremregn

Klimaændringer og ekstremregn gør det vanskeligt at undgå regnvandsoverløb og forurening af badevandet. Skaderne kan dog begrænses med forskellige tiltag. Fx ved at foretage en risikovurdering og etablere varslingssystemer. Ved at udnytte eller øge kapaciteten på afløbssystem og renseanlæg. Ved at styre tid og sted for overløb. Eller ved at foretage en rensning eller desinfektion af overløbsvandet. Vi ved hvordan. 

 

Helhedsløsning begrænser forureningen

I Krüger arbejder vi meget med helhedsorienterede løsninger, hvor vi tænker et projekt 360 grader rundt. I forbindelse med ekstremregn balancerer en helhedsløsning investeringer og risici, hvilket kan begrænse forureningens konsekvenser. 

 • Registrering og kortlægning af tekniske anlæg og forureningskilder
 • Hydraulisk modellering af fx regnbetingede overløb
 • Styring og teknologi til minimering af overløb
 • Statistisk risikovurdering af badevandsforurening – worst-case scenarier
 • Simple varslingssystemer baseret på modellering og smartere kontrolovervågning
 • Avancerede varslingssystemer med online-målinger, modellering og kalibrering

 

Brugervenligt apparatur måler badevandet

I kan selv måle badevandskvaliteten med måleapparatet TECTA™. Med TECTA™ får I en hurtig og effektiv måling, der gør det muligt at afgrænse kilden og reagere hurtigt. På den måde kan I minimere konsekvenserne af forureningen. TECTA™ analyserer badevandet for skadelige bakterier og kan supplere jeres egenkontrol. I får svar på prøven i løbet af 6-18 timer. TECTA™ er brugervenlig og automatiseret og giver jer mulighed for at teste badevandet, så ofte I vil.

 

Se hvor nemt I laver en testmåling i videoen her:

  Kontakt

  TECTA™ måler badevandet

  • Måler E.coli, total Coliforme og Enterococcer bakterier
  • Giver hurtigt svar pr. email inden for 6-18 timer
  • Er baseret på et godkendt måleprincip (Colilert)
  • Er følsom for bakterieindhold (1 bakterie pr. 100 ml)
  • Er en simpel og sikker prøvehåndtering

  Se FAQ og teknisk support om Tecta

  Online styring
  Hubgrade er digitale løsninger baseret på solid erfaring med optimering af drift og forsyning på spildevand, ressourcer og energiområdet. Hubgrade kombinerer menneskelig ekspertise med unikke og innovative analyser af data både direkte i online styring og som prognoser for altid at være på forkant.
  Teknologi
  Hurtig og enkel håndtering og fortolkning af prøver for coliforme bakterier og E. Coli af vandforsyningens driftsfolk.