Rent badevand

Rent badevand er en væsentlig del af Blå Flag-ordningen og spiller en stor rolle for turismen i Danmark. Ved at beskytte vores fælles hav- og kystmiljø sikrer vi rent badevand til nuværende og kommende generationer. 

En målrettet indsats mod spildevandsudledning og regnvandsoverløb

Mange danske byer åbner i disse år havnebade med inspiration fra Københavns Havn, hvor byens borgere og besøgende bader i de karakteristiske havnebade. Det københavnske havneområdes værdi er mangedoblet, og er i dag meget attraktivt for firmaer, handel, og boliger. Dette skyldes en målrettet indsats mod spildevandsudledning og regnvandsoverløb, der er de mest almindelige kilder til forurening af danske badesteder. Og indsatsen har i den grad båret frugt. 

Takket være den dedikerede indsats er vandet i Københavns kanaler nu så rent, at man kan svømme i det. Derfor står vi hvert år bag den traditionsrige Krüger Stafetten, hvor hold svømmer 4 x 500 meter rundt om Christiansborg i august. 

Klimaændringer og ekstremregn

Klimaændringer og ekstremregn gør det vanskeligt at undgå regnvandsoverløb og forurening af badevandet.

Skaderne kan dog begrænses med forskellige tiltag som:

  • at foretage en risikovurdering og etablere varslingssystemer
  • at udnytte eller øge kapaciteten på afløbssystem og renseanlæg
  • at styre tid og sted for overløb
  • at foretage en rensning eller desinfektion af overløbsvandet

Vi ved hvordan. 

Helhedsløsning begrænser forureningen

I Krüger arbejder vi meget med helhedsorienterede løsninger, hvor vi tænker et projekt 360 grader rundt. I forbindelse med ekstremregn balancerer en helhedsløsning, investeringer og risici, hvilket kan begrænse forureningens konsekvenser.:

  • Registrering og kortlægning af tekniske anlæg og forureningskilder
  • Hydraulisk modellering af fx regnbetingede overløb
  • Styring og teknologi til minimering af overløb
  • Statistisk risikovurdering af badevandsforurening – worst-case scenarier
  • Simple varslingssystemer baseret på modellering og smartere kontrolovervågning
  • Avancerede varslingssystemer med online-målinger, modellering og kalibrering
Kontakt
Markedschef
M: 2171 5194
E: [email protected]
Online styring
Hubgrade er digitale løsninger baseret på solid erfaring med optimering af drift og forsyning på spildevand, ressourcer og energiområdet. Hubgrade kombinerer menneskelig ekspertise med unikke og innovative analyser af data både direkte i online styring og som prognoser for altid at være på forkant.