Hubgrade digital services

Hubgrade er digitale løsninger baseret på solid erfaring med optimering af drift og forsyning på spildevand, ressourcer og energiområdet.

Hubgrade er digitale løsninger baseret på solid erfaring med optimering af drift og forsyning på spildevand, ressourcer og energiområdet. Hubgrade kombinerer menneskelig ekspertise med unikke og innovative analyser af data både direkte i online styring og som prognoser for altid at være på forkant. På den måde vil Hubgrade give de bedste resultater uanset hvilken målsætning forsyningen opstiller for klima og økonomi.

 

Hubgrade kombinerer Krügers og vores moderselskab Veolias ekspertise i et samlet digitalt værktøj baseret på menneskelig erfaring, spændende webbaserede styrings- og overvågnings-software med avanceret dataanalyse. 

Den komplette Hubgrade pakke giver et samlet digitalt tilbud, hvilket er til gavn for klimaet, vores kunder og samfundet på tværs af flere af forsyningens forretningsområder - vand, ressourcer og energi med henblik på at anvende ressourcer effektivt.

 

Hubgrade indeholder tre hovedområder: 

 • Hubgrade Assist
 • Hubgrade Essential (Tidligere AQUAVISTA™ Portal)
 • Hubgrade Performance (Tidligere AQUAVISTA™ Plant)

En løsning for den enkelte forsyning kan indeholde få eller mange funktioner fra Hubgrade pakken, som dermed kan opbygges fleksibelt når behovet opstår og fordelene er oplagte.


Hubgrade Performance til renseanlæg

Hubgrade Performance indeholder funktioner til online styring og optimering - de seneste par år kendt som AQUAVISTA™ Plant. Det er stadig en helhedsorienteret løsning, der:

 • Tilbyder en platform af intelligente softwareløsninger til samlet optimering af bl.a. renseanlæg og afløbssystemer
 • Giver et effektivt overblik til driftspersoner og ledelsen 
 • Er et online styrings- og prognoseværktøj
 • Er skalerbart til alle størrelser af kommunale og industrielle anlæg

Hubgrade™ er det mest komplette produkt på markedet set ud fra en holistisk optimering af det samlede spildevandssystem med et stort antal styrings- og opsætningsmuligheder. 
 

Resultaterne er veldokumenterede:
Det ved vi fra samarbejdet med mere end 50 kunder og over 100 anlæg i Danmark og Europa. Her leverer Hubgrade optimerede sætpunkter til drift af renseanlæg og afløbssystemer, som giver op til ...

 • 40% større biologisk kapacitet
 • 100% forøgelse af den hydrauliske kapacitet
 • 25% energibesparelse til beluftning
 • 75% energibesparelse på sandfangs­beluftning
 • 75% energibesparelse til intern nitratrecirkulation
 • 100% kemikaliebesparelse
 • 20-50% generel besparelse på driftsomkostninger

 
Hubgrade til afløbssystemet

Online styring med Sewerflex på afløbssystemer kan reducere overløb fra afløbssystemet til gavn for både miljø og badevand.

Eksempler på resultater:

 • Op til 50 pct. besparelse på nyanlæg eller udvidelse af bassiner
 • Overløbsmængde reduceret med op til 25%
 • Reduktion af stofbelastningen til recipienter

Læs mere om Sewerflex her


Med SewerView får du et hurtigt overblik og sparer tid og ressourcer. SewerView skaber et visuelt overblik over spildevandssystemet opstrøms renseanlægget. Målingerne kan vises enten som animation eller som rapporter og nøgletal. Det giver overblik over alle data som fx målinger i afløbssystemet, varslinger af nedbør, resultater fra modelberegninger og evalueringer af afløbssystemets og renseanlæggets tilstand.

Læs mere om SewerView her

 

Kontakt
Tine Önnerth
Renseanlæg
M: 2632 7303
E: [email protected]

Alex Torpenholt Jørgensen
Afløbssystemer
M: 6037 0743
E: [email protected]
Online styring
Hubgrade™ Performance optimerer den samlede spildevandsbehandling for afløb og renseanlæg med fokus på mindsket overløb, sikker udløbskvalitet og lavest mulige energiforbrug. Ved den integrerede styring af det samlede system, kan forsyningen desuden udnytte variable elpriser til yderligere besparelser.
Online styring
På et af Europas største renseanlæg har vi installeret Hubgrade™ Performance. Herved har forsyningen opnået store driftsbesparelser i form af reduceret energiforbrug, kemikalieforbrug og kemisk slamproduktion. Derudover har de opnået større hydraulisk kapacitet i den biologiske proces.