BlueKolding maximerer udnyttelsen af deres eksisterende anlæg

BlueKolding har igennem mange år prioriteret og installeret softwareløsninger til at udvide kapaciteten og forbedre driften af det samlede spildevandssystem. Målet er at opnå en maksimal udnyttelse af de eksisterende anlæg og samtidig sikre optimal drift under alle vejrforhold. Med de digitale løsninger ønsker BlueKolding at udstyre deres medarbejdere med effektive værktøjer, der giver dem et godt overblik over alle forsyningens systemer. 
 

Færre overløb, optimeret energiforbrug og integreret styring

Hubgrade Performance optimerer den samlede spildevandsbehandling for afløb og renseanlæg med fokus på mindsket overløb, sikker udløbskvalitet og lavest mulige energiforbrug. Ved den integrerede styring af det samlede system, kan forsyningen desuden udnytte variable elpriser til yderligere besparelser.

BlueKolding har igennem mange år prioriteret og installeret softwareløsninger til at udvide kapaciteten og forbedre driften af det samlede spildevandssystem. Målet er at opnå en maksimal udnyttelse af de eksisterende anlæg og samtidig sikre optimal drift under alle vejrforhold. BlueKolding ønsker at udstyre deres medarbejdere med effektive digitale værktøjer, der giver dem et godt overblik over alle forsyningens systemer. 
 

Processen har givet imponerende resultater

Første skridt var at implementere Hubgrade Performance i 2007 på Agtrup Centralrenseanlæg 8 km fra Kolding. Målet var at forbedre udløbskvaliteten og opnå driftsbesparelser.
Resultatet blev 25% reduktion af Total-N og 45% reduktion af fældningskemikalierne.

I 2011 gennemførte BlueKolding en større udvidelse af deres anlæg, hvor de ville opgradere Agtrup Centralrenseanlæg og integrere styringsstrategierne for Kolding bys samlede spildevandssystem fra afløbssystemer til renseanlæg. Indførelsen af det integrerede styringssystem i 2011 på Agtrup Centralrenseanlæg og afløbssystemet resulterede i en 80% forøgelse af den hydrauliske belastning på Agtrup Centralrenseanlæg. Det betød, at udgifterne til den planlagte udvidelse med tanke i oplandet blev reduceret med 22% i forhold til det oprindelige budget. 

På samme tid lykkedes det BlueKolding at reducere antallet af årlige overløbshændelser fra ca. 35 til under 10 ved hjælp af Hubgrade Performance styringsstrategier. 

Endelig blev Hubgrade Performance implementeret på 3 satellit-renseanlæg i Vamdrup (2012), Christiansfeld og Lunderskov (2013). Her var målene at stablisere driften og maksimere driftsbesparelserne ved at give medarbejderne relevant software til anlægsoptimering. Over årene har BlueKolding kørt med konditionsmæssig drift uanset forholdene ved hjælp af Hubgrade Performance aktive onlinestyring. De har derudovet oplevet den klare fordel at have færre udkørsler til satellitanlæggene.

I 2017 udvidede Blue Kolding deres software-løsning til Hubgrade, så al styring af Agtrup Centralrenseanlæg samt afløbssystemerne for Kolding by og de 3 satellitanlæg blev samlet i skyen.

  
Bæredygtige innovationsprojekter til intelligent styring 

BlueKoldings mål er at bidrage til nytænkning inden for forsyningssektoren. Siden indførelsen af Hubgrade Performance i 2011 har Veolia Water Technologies og BlueKolding samarbejdet om at udvikle forskellige softwareløsninger til intelligent brug af større mængder data fra hele kloaknettet dvs. afløbssystemer og spildevandsanlæg.
 
De seneste innovationsprojekter er fra SMARTGrid og BlueGrid. Begge projekter fokuserer på optimering af energibalancen via udnyttelse af tankvolumen i oplandet som en del af den aktive styringsstrategi på spildevandsanlæggene. 

Med BlueGrid projektet har vi taget endnu et spændende teknologisk skridt videre. I projektet bruger BlueKolding aktivt deres data fra hele spildevandssystemet i Kolding kommune og kombinerer dem med vejrprognoser og nedbørsdata fra radarer til intelligent styring ud fra elpriser og vejrudsigt.

En løsning til produktion af vedvarende energi 

Målet med projektet er, at forsyningen stiller sig til rådighed - og sælger - sig som storforbruger med ”balancing services” til elnettet, da forsyningen kan reagere og på kort tid op- og nedjustere anlæggenes energiforbrug og -produktion. Der er et stigende behov i elforsyningen for at købe sig til disse ”balancing options” hos storforbrugere, da der produceres mere og mere varierende vedvarende energi.

BlueGrid projektet vil bidrage til at forøge forsyningssikkerheden af el og sikre, at kommunen anvender mere vedvarende energi. Dertil kommer, at de reducerer udgifterne til forsyningens spildevandsbehandling på en bæredygtig måde og med overholdelse af miljøkravene.

Kontakt
Produktchef
M: 2632 7303
E: [email protected]
Online styring
Med Hubgrade Performance kan du styre, regulere og overvåge dit afløbssystem og renseanlæg. Det betyder maksimal udnyttelse af ressourcerne. Med Hubgrade Performance tilbyder vi mere end 60 styringer.
Intelligent styring -
Elprisernes himmelflugt og stadig mere elforbrugende teknologi gør behovet for at styre elforbruget større end nogensinde. Styringssystemet BlueGrid hjælper BlueKolding med at spare energi og penge. Den økonomiske besparelse sker bl.a. ved at købe og sælge el i forhold til priserne på elmarkedet. Senest har BlueKolding tilføjet BlueOverview, der skærer markant i antallet af overløb.