SRO og digitale løsninger

Brug vores moderne SRO-system til målrettet drift, dokumentation og løbende forbedringer.

Med intelligente styringsteknikker kan I som forsyning opfylde de stigende krav til drikkevandets kvalitet, samtidig med at I skåner miljøet omkring jer.  Ved at vælge vores SRO-system får I et moderne SRO-system målrettet drift, dokumentation og løbende forbedringer.

Fordele ved vores SRO-system:

 • Fuld kontrol med alle vandforsyningens anlæg
 • Overskuelige skærmbilleder
 • Dokumentation af kvalitetsparametre
 • Rapportering af nøgletal med grafisk visualisering
 • Indikation af behov for forebyggende indgreb ved faldende ydelse på boringer, unormal ændring i vandspejl, stigende specifikt energiforbrug, unormal variation i parametre ved filterdrift, stigende nattimeforbrug m.v.
 • Optimal filtrering med vores filterstyring
   

Effektivisering

Fremtiden er digital, og udnyttelse af de digitale muligheder skaber større effektivitet. Det gælder også for vandforsyninger. Vi tilbyder en række forskellige digitale løsninger til vandforsyninger herunder:

PLC til vandforsyning

Vores ingeniører sætter jeres vandværk i drift efter nyeste viden om stabil og økonomisk drift. PLC-leverancer følger som regel den produktlinje, som vandforsyningen har i forvejen. Vi har udviklet standardprogramblokke til fabrikaterne ABB, Siemens og Allan Bradley.

WaterManager – driftsdokumentation

WaterManager* er et smart ledelsessystem, der dokumenterer vandværkets drift og er samtidig et nyttigt værktøj til øjeblikkelig analyse af variationer i driften, såvel hurtige som langsomme ændringer. WaterManager leverer nøgletal om driften i forhold til driftsmål og KPI for budgetkontrol. Skabeloner for driftsrapporter, der kan deles mellem driftsfolk, ejere, myndigheder og samarbejdspartnere, kan vises frem hos vores reference forsyninger.

SMART Assistant funktion informerer om uønskede hændelser - hvad og hvor - og sender til smartphone eller tablet, så driftslederen hurtigt kan udbedre fejlen.


*WaterManager hed tidligere V-History. Produktet skiftede navn efterår 2020 i forbindelse med en opgradering af produktet. 

V-OPERA – SRO til vandforsyning

V-Opera-funktionaliteten kan leveres både til iFIX og til IGSS, som er vores foretrukne SRO-platforme. V-Opera er intuitiv og skabt til, at selvstændige operatører kan arbejde sammen. Mange vandforsyninger bruger V-Opera.

V-CLOUDIO – dataopsamling via GPS

V-CloudIO er dataopsamling i skyen. V-CloudIO kan indsamle, beregne, styre og sende data videre til en central database. V-CloudIO findes i flere varianter, som samler data ind fra målerbrønde og storforbrugere, trykforøgerstationer og ventilbrønde, boringer, vandværksstyringer og afløbssystemer. 

V-LEAK – varsler lækager

V-Leak overvåger udviklingen i timeforbruget om natten og varsler, når forbruget i tre ud af fire nattetimer er større end normalt. Varslingen vises som et ikon i distributionsrapporten og eventuelt ved at sende en email eller lignende på hændelsen i WaterManager driftsrapporten.

V-ASKAP – tester boringskapacitet

V-ASKAP måler og beregner udviklingen i de boringsnære omgivelser og beskriver, hvordan boringen nedslides. Funktionen er nyttig til løbende asset management og tæt overvågning af boringer. V-ASKAP er et udvidelsesmodul til WaterManager kildepladsrapporten.

SmartRåvandsstyring

SmartRåvandsstyring er software, som sikrer jævn indvinding med minimalt energiforbrug fra kildepladser. Optimeringen sker ved at sammenholde forventet døgnforbrug med analyse af on line data fra SRO om flow, energiforbrug og elpriser på spot markedet. Baggrunden for SmartRåvandsstyring er, at der disse år, ses flere og flere eksempler på pesticider i grundvandet stiger behovet for at beskytte og udnytte vores grundvandsressourcer optimalt. Samtidig udgør indvinding af grundvand en betydelig andel af vandforsyningens energiforbrug.  

Optimeret styring og overvågning af indvinding giver forsyningen flere fordele såsom:

 • Optimal udnyttelse af de tilgængelige grundvandsressourcer under hensyntagen til indvindingstilladelserne
 • Forbedret vandkvalitet, da indblanding af råvand med dårlig vandkvalitet kontrolleres
 • Mindre energiforbrug som følge af jævn og stabil indvinding med minimal påvirkning af grundvandsspejl
 • Lavere elpriser som følge af muligheden for køb af billig elektricitet på spotmarkedet
 • Bedre forhold for optimal vandbehandling pga. stabilisering af flow gennem vandværket
 • Bedre overblik og dokumentation af indvinding

Filterstyring

Med Krügers filterstyring får du fuld kontrol over filtrene på dit vandværk.
Krügers filterstyring indeholder som det eneste system på markedet overvågning baseret på algoritmer, hvilket giver dig væsentlig større sikkerhed for, at drift af filtrene afvikles optimalt i forhold skyllevandsmængde og filterlevetid.

Krügers filterstyring sikrer optimal:
• Filterdrift
• Filterkapacitet
• Udnyttelse af skyllevand og energi

Kontakt
Jan Østergaard Nielsen
Salgsingeniør
M: 6023 8560
E: [email protected]
Digital løsning
WaterManager er et cloudbaseret ledelsessystem til den moderne, effektive og sikre vandforsyning.
Løsningen hjælper med tilstandsvurdering og optimering af anlæg, planlagt vedligehold og DDS. Med let forståelige skærmbilleder er løsningen ideel til alle, der arbejder med drift og vedligehold af vandforsyning.