Dokumenteret drikkevandssikkerhed og egenkontrol

Danmark har noget af verdens bedste drikkevand. I kan sikre den fortsatte forsyning af rent drikkevand ved indføre DDS og egenkontrol, som styrer drikkevandssikkerheden effektivt. Lad os rådgive jer om hvordan.

 

Dokumenteret drikkevandssikkerhed

Vi tilbyder jer: 

  • Teknisk-hygiejnisk gennemgang
  • Risikovurdering og udpegning af væsentlige risikofaktorer
  • Oversigt over mulige tiltag for reduktion af risikofaktorer
  • Beskrivelse af arbejdsopgaver for overvågning af risikofaktorer
  • DDS-plan evt. understøttet med WaterManager
  • Kick-off og træning


Egenkontrol og overvågning af vandværket 

Vi hjælper jer med proaktiv egenkontrol, der omfatter:

  • Opsætning af program for proaktiv egenkontrol
  • Levering af Early Warning-systemer, herunder automatisk prøvetagningssystemer
  • WaterManager-løsningen giver overblik over hændelser og dokumentation for egenkontrollen

Læs om løsninger til overvågning og registrering af hændelser i vandforsyningen