Bekæmpelse af legionella i vamtvandssystemer

Vi gennemgår varmtvandssystemer, tager legionellaprøver, foretager legionellaanalyser og leverer løsninger, der bekæmper legionella.

Legionellabakterier kan føre til den frygtede legionærsyge. For at sikre at vandet er sundt og at der ikke er risiko for smitte med legionærsyge, bekæmpes legionellabakterier med klordioxid og legionellafilter.

Undgå legionella i vandsystemet

Reducér risikoen for legionærsyge
Når vi gennemgår varmtvandssystemet, kan vores specialister udpege, hvilke tiltag der skal til for at minimere risikoen for legionella og legionærsyge. Hvis vi finder legionellabakterier, skal kølevandssystemet og vandbehandlingsanlægget gennemgås og revurderes for at sikre sundt vand. Hvis legionellaprøver og -analyser viser, at niveauet af legionella er højt, bør I overveje egentlig legionellabekæmpelse. Legionella kan fx bekæmpes med aktivt klor, klordioxid eller legionellafilter, som giver sundt vand. Legionella kan forebygges ved at dimensionere vandsystemerne rigtigt, men det er vigtigt at tage legionellaprøver og legionellaanalyser regelmæssigt, så legionellaniveauet ikke kommer ud af kontrol.

Legionellaprøver og legionellaanalyser

Legionærsyge kan undgås
Krüger tilbyder løbende udtagninger af legionellaprøver og legionellaanalyser af vandkvaliteten. En fast aftale om legionellaprøver hvert halve eller hele år sikrer, at en eventuel bakterieopblomstring bliver opdaget hurtigt i legionellaanalysen. Dermed kan I få sikkerhed for, at alt er i orden, og at jeres vand er sundt. I kan ved at følge de anbefalede procedurer sikre dokumentationen. Ved legionellaprøven udtager vi én eller flere vandprøver, som vi sender til et akkrediteret laboratorium, der foretager en legionellanalyse, hvor kimtallet for legionella bestemmes. Den konkrete legionellaprøve og legionellaanalyse afhænger af, om I ønsker oplysninger om systemets sundhedstilstand generelt eller en målrettet måling af legionella på et enkelt tappested. Vi sender resultatet af legionellaanalysen, så snart analyse foreligger fra laboratoriet, typisk efter 14 dage. Den lange ventetid skyldes, at legionella er meget langsomtvoksende på agarplader. Derfor er man nødt til at vente mindst 11-12 dage på analysen for at være sikker på, at legionella ikke forekommer.

Undgå legionærsyge med T-safe® legionellafilter

T-Safe® legionellafilter fra Tandrup Water Solutions giver 100% beskyttelse imod legionellabakterier. T-Safe® velafprøvede legionellafilter eller membranfilter, tilbageholder effektivt alle legionellabakterier. T-Safe® er en hurtig 'her-og-nu'-løsning på problemet, også kaldet "point-of-use-filtrering". Legionellafilteret i T-Safe® holder i tre måneder og har indbygget vandsparer, som giver lave driftsomkostninger. Med T-Safe® filtre er det let at undgå legionærsygdom.

T-Safe® filtre fåes i forskellige modeller:


Bekæmpelse af legionella med desinfektion - uden håndtering af kemikalier

Desinfektion med aktivt klor er en meget effektiv metode til at bekæmpe legionella og undgå legionærsygdom. Desinfektionsanlægget BacTerminator® Safe producerer aktivt klor og doserer det løbende, så vandet holdes sundt. Der skal ikke håndteres kemi, kun salt! Desinfektionsanlægget er nemt at betjene, hurtigt at installere og bekæmper effektivt legionella, så I undgår legionærsygdom


Bekæmpelse af legionella med desinfektionsanlæg - klordioxid

Det er muligt at behandle det varme brugsvand med et desinfektionsanlæg med bakteriedræbende midler som fx klordioxid. Dosering af klordioxid til vandet er en af de mest effektive metoder til at bekæmpe legionella og undgå legionærsyge. Desinfektionsanlægget Oxiperm fra Grundfos producerer klordioxid. Det er et kompakt desinfektionsanlæg, der er nemt at betjene og forebygger legionærsyge effektivt. Installationen af desinfektionsanlægget kan gennemføres uden at afbryde ejendommens vandforsyning. Ved installation af et Oxiperm-anlæg, der både dræber legionella og fjerner biofilmen, hvor bakterievæksten forekommer, følger der en serviceaftale med, så vandkvaliteten dokumenteres løbende. På den måde sikres det, at vandet er sundt, at legionella bekæmpes, og at legionærsyge undgås.

Desinfektionsanlæggets produktion af klordioxid er omfattet af Biocidforordningen. Vores desinfektionsanlæg til legionellabekæmpelse med klordioxid lever op til alle gældende regler, og vi anvender kun godkendte leverandører af kemikalier til bekæmpelse af legionella

Du kan læse mere om desinfektionsanlægget Oxiperm, der producerer klordioxid på Grundfos' hjemmeside

Kontakt
Kathrine Olesen, Salgsingeniør
M: 6037 0730
E: [email protected]

Michael Berg, Teknisk konsulent
M: 2171 3805
E: [email protected]

Hvad er legionella?

De fleste problemer med legionella og legionærsyge stammer fra varmt brugsvand, der ikke er varmt eller koldt nok, så legionellabakterier kan overleve. Vi kan løse akutte legionellaproblemer og har systemer til at bekæmpe og forebygge på langt sigt.

Legionella
VitaPark har fået et system, der sikrer mod sygdomsfremkaldende bakterievækst i deres store varmtvandsanlæg. Krüger Aquacare har installeret et Oxiperm anlæg, der sikrer en effektiv legionellabekæmpelse og medfører en økonomisk gevinst.