Effektiv legionellabekæmpelse

Udfordringen for sundheds-, kultur- og erhvervshuset VitaPark var at finde et system, der kunne sikre mod sygdomsfremkaldende bakterievækst i det store varmtvandsanlæg. Første prioritet i valg af løsning var høj sikkerhed. Varmtvandsanlægget i det tidligere sygehus er uden sammenligning kommunens største, og det er afgørende med effektiv legionellabekæmpelse. Høj temperatur dræber bakterierne, men virker selvfølgelig kun, hvis den høje temperatur opnås i hele anlægget.

Vandspild

- For at undgå bakterievækst kørte vi oprindeligt med en konstant vandtemperatur på 60°. Derefter med et system, der automatisk skruede op til 60° i perioder, forklarer Kristian Egebæk, der er teknisk serviceleder i VitaPark. Men det krævede, at jeg brugte 1-1½ time to gange ugentligt på at tappe vand forskellige steder i bygningen for at sikre, at det varme vand kom ud i alle dele af systemet. Foruden tidsforbruget gav det et spild på 8 m3 vand hver gang.

I januar 2015 installerede Krüger Aquacare et Oxiperm-anlæg. Det dræber bakterierne med klordioxid og fjerner den biofilm, hvor bakterierne dannes, så den termiske bakteriebekæmpelse bliver overflødig. Man kan nu holde en varmtvandstemperatur på 46-47°.

Sikkerhed og god økonomi

- Først og fremmest skulle vi være sikre i forhold til legionella i varmtvandssystemet, dernæst så vi på besparelsen, siger Claus Colding, teknisk forvaltning, om overvejelserne bag investeringen. – Vi beregnede tilbagebetalingsperioden på Oxiperm-anlægget til 4-4½ år, og det ser ud til at holde.

Foruden besparelsen på varmeregningen og vandet betyder den lavere temperatur færre kalkaflejringer, hvilket tredobler levetiden på varmevekslerne. I løbet af Oxiperm-anlæggets levetid bliver der altså tale om en nettobesparelse. Kristian Egebæk regner med ti år - eller mere, da Oxiperm er bygget med standardpumper fra Grundfos, så man kan skaffe reservedele til vedligeholdelse.

Indhøstede erfaringer

Men selvfølgelig kræver det opmærksomhed at indkøre et nyt system:

- Under indkøringen af anlægget har vi haft et forbilledligt samarbejde med VitaPark, siger Diana Torkelund, salgsingeniør hos Krüger Aquacare. – Med deres systematiske målinger har det været muligt at finde og fjerne alle fejlkilder.

- Til at begynde med målte vi for lavt indhold af klordioxid i vandet, selv om doseringen foregår automatisk, fortæller Kristian Egebæk. – Det viste sig, at der var en kortslutning ved nogle blandingsbatterier og vaskemaskiner, hvor det varme og kolde vand blev blandet. Der kom simpelthen vand i systemet, som Oxiperm-anlægget ikke registrerede og derfor heller ikke doserede efter. Det har vi ordnet nu. Men den erfaring, jeg kan dele med andre, er, at man skal holde øje med, om vandforbruget svarer til det forventede.

- Vi havde forudset, at vi kunne få problemer med utætte rør, fordi klordioxiden fjerner den biofilm, der dannes i rørene, men der har ikke vist sig flere utætheder, end der gjorde før Oxiperm-anlægget. Derimod er det tydeligt, at biofilmen ER væk. Når vi kiggede i rørene tidligere, kunne vi se et fedtet lag. Det er helt væk nu!

Selvkørende anlæg

Ellers finder han driften enkel nok:

- Jeg tager mindst en gang om måneden en runde og tjekker grænseværdierne, og det viser, at systemet virker. Ellers styrer Oxiperm-anlægget sig selv. Til vores forbrug skal der kun skiftes kemikalier en gang om året.

Kontakt
Salgsingeniør
Legionellabekæmpelse
Krüger Aquacare
M: 6037 0730
E: [email protected]
Legionella
Legionellabakterier kan føre til den frygtede legionærsyge. Derfor gennemgår vi varmtvandssystemer, tager legionellaprøver, foretager legionellaanalyser og leverer løsninger, der bekæmper legionella. Legionella kan blandt andet bekæmpes med klordioxid og legionellafilter, så det sikres, at vandet er sundt, og at risikoen for legionærsyge reduceres markant.
Legionella
Hurtig reaktion inddæmmede problemer med legionella på københavnsk kommuneskole og gav tid til at finde kilden.