Skolebørn beskyttet mod legionella

Hurtig reaktion inddæmmede problemer med legionella på københavnsk kommuneskole og gav tid til at finde kilden.

 

Alarmlyset blinkede rødt, da personalet i foråret 2012 konstaterede, at vandet på tandklinikken ved Skolen på Islands Brygge indeholdt legionella. Som en nødvendig foranstaltning standsede klinikken sit arbejde, ligesom embedslægen blev involveret.

Opgaven med at udrede problemet landede hos projektleder Karin Adriansen fra Københavns Kommunes Ejendomme:

– Vi havde brug for ekspertbistand. Det fik vi fra Krüger Aquacare, som anbefalede, at vi gennemgik hele vandsystemet på skolen, men at vi først så på bruserummene i idrætshallen.

– Bruserum er en oplagt risikozone, fordi legionella typisk smitter gennem luftvejene, f.eks. ved indånding af små inficerede vanddråber. Brusehoveder med specialfiltre kunne fjerne risikoen, indtil vi fandt kilden, forklarer afdelingschef Eskild Beiter, Krüger Aquacare, hvis teknikere satte filtrene op med dags varsel.

 

Sikker metode

Skolen på Islands Brygge blev opført i 1971 og er siden udvidet flere gange. Den har godt 800 elever og 80 ansatte.

– Vi har identificeret en række mulige årsager, blandt andet nogle ’døde ender’ i rørsystemet. Dem er vi i gang med at lukke. Samtidig har vi benyttet sommerferien til at desinficere anlægget, forklarer Karin Adriansen og henviser til den mobile Oxiperm-generator, som Krüger Aquacare har stillet til rådighed.

– Ideen i anlægget er at tilsætte ekstremt små mængder af klordioxid, der er meget effektiv mod legionella, forklarer Eskild Beiter. Han understreger, at behandlingen ikke efterlader kemikalier i rørene. Som en ekstra sikkerhed kontrolleres vandkvaliteten efter behandlingen.

Tandklinikken på Skolen på Islands Brygge åbnede igen efter skolernes efterårsferie.

 

Læs mere om hvordan vi kan hjælpe med at bekæmpe legionella her

Kontakt
Afdelingschef - Salg og teknik
M: 2632 7300
E: [email protected]
Legionella
Sclerosehospitalet i Haslev har fået et elektrolysebaseret vandrensningsanlæg, hvor vand tilsættes salt. Det sikrer dem mod de frygtede legionella bakterier på en simpel og energieffektiv måde.