Videregående vandbehandling

Vi kan tilbyde jer en bred vifte af teknologier til at rense alle typer af råvand, så det kan bruges til drikkevand. Også hvis de naturlige stoffer i grundvandet er i misforhold, så det er nødvendigt at foretage en udvidet rensning.

 

Blødgøring

Vi tilbyder forskellige teknologier til blødgøring af vand på vandværker. Vores teknologier er: Actina™ (en kalkpille-kolonne), Berkoion™ (ionbytning med salt), CARIX™ (ionbytning med kuldioxid), Delta-p® (et ultrakompakt blødgøringsanlæg), SIRION™ membranfiltrering og Re.CaP.

 

Læs meget mere om blødgøring her
 

Fjernelse af organisk stof

Vi fjerner organisk stof fra drikkevandet ved fældning eller nanofiltrering. Løsningerne er: Actiflo™, som er et kompakt fældningsanlæg, Spidflow™, kompakt flotation, Krüger doseringsunit, til fældning af organisk stof i vandet med koagulant. SIRION™, nanofiltrering, der effektivt frafiltrerer organisk stof i drikkevandet og Krüger GAC-filter, som er aktiv kulfiltrering.
 

Fjernelse af metaller

Vi fjerner arsen og andre spormetaller ved hjælp af Krüger GFH® granulat, som binder arsen i dybdefiltre og fjerner det fra drikkevand. Og Metclean™, som fjerner spormetaller som nikkel og arsen fra drikkevand i en fluidbed-kolonne.
 

Fjernelse af aggressiv kuldioxid

Vi fjerner kuldioxid i drikkevand ved afblæsning eller filtrering med kalkholdigt granulat. Fx med COPLATOR™, hvor CO2 afblæses til atmosfæren, eller med Krüger Dolomit Kalk, et kalkholdigt granulat, der neutraliserer den aggressive kuldioxid.
 

Reducering af saltindhold

Vi reducerer saltindholdet ved hjælp af RO-anlæg (Reverse Osmosis), fx SIRION™ membrananlæg. Dette anlæg til afsaltning sikrer en stabil høj vandkvalitet og kræver et minimum af drift.
 

Fjernelse af pesticider og opløsningsmidler

Vi renser forurenet drikkevand med aktive kulfiltre eller afblæsning. Fx via COPLATOR™, som er et kompakt, lukket anlæg til afblæsning, som kan fjerne op til 75-99 % af de flygtige opløsningsmidler. Eller via Krüger GAC-filter, som fjerner pesticider og opløsningsmidler i drikkevandet ved hjælp af aktivt kul.

Læs meget mere om fjernelse af pesticider her
 

Desinfektion

Vi leverer og monterer UV-anlæg, som sikrer en effektiv hygiejnisk barriere, bl.a. Trojan® UV-anlæg, som er en energibesparende og effektiv bakteriedræber. Trojan® UV-anlægget findes også i en mobil udgave, der kan benyttes i beredskabssituationer og ved mistanke om forurening. 
 

Teknologi
Blødgøringsproces baseret ion-bytning med CO2. Anvender ingen kemi, regenererer CO2 og har lavt forbrug af skyllevand.
Teknologi
En effektiv renseteknologi til kommunal og industriel vandbehandling. Actiflo® renser alle former for vand for fosfor, suspenderet stof og COD.
Teknologi
MetClean® reducerer slam-produktionen op til 20 gange sammenlignet med traditionelle fældningsmetoder.