ACTIFLO®

Den ultimative renseteknologi

Flokkulerings- og sedimenteringsproces med patenteret mikrosand. Actiflo er en yderst effektiv renseteknologi til kommunal og industriel vandbehandling.

Overblik

Actiflo® er et kompakt anlæg, der renser alle former for vand for fosfor, suspenderet stof og COD. Det opererer ved høj hastighed, hvor vand flokkuleres med mikrosand og polymer. Mikrosandet øger dannelsen af robuste flokkulanter og fungerer som ballast, hvilket øger deres bundfældningshastighed markant. 

De resulterende flokkes unikke bundfældningsegenskaber muliggør, at klaring kan designes med meget korte opholdstider. Fordelen herved er et ekstremt kompakt fodaftryk, der er op til 50 gange mindre end andre klaringsprocesser med lignende kapacitet.

Grønne flokkulanter

Actiflo® kan benytte en grøn flokkulant baseret på kartoffelstivelse, der i lighed med syntetiske polymerer klæber sammen og opfanger fosfor og suspenderet stof for siden at bundfældes i anlægget. Med den grønne flokkulant kan I styrke jeres miljøprofil og sikre vores omgivende miljø. Den grønne flokkulant er en del af Hydrex®-serien. 

Fordele ved Actiflo®

  • Robust teknologi, som klarer store variationer i både hydraulisk belasting og forureningsgrad
  • Renser til ekstremt lave værdier for COD og Fosfor
  • Meget kompakt anlæg
  • Stort vandflow
  • Kan omstilles fra polering til rensning af overløbsvand automatisk, når det regner
  • Kan bruges i alle rensetrin: forrensning, industri, polering, overløbsvand og til drikkevand
  • Velkendt teknologi med mere end 20 års referencer