Produkter

52 teknologier
A

ACTIFLO®

Flokkulerings- og sedimenteringsproces med patenteret mikrosand. Actiflo er en yderst effektiv renseteknologi til kommunal og industriel vandbehandling.
Bundfældning og flotation

ACTIFLO® Carb

Hurtig og kompakt sedimentering med adsorptionskvaliteterne fra aktivt kul for at fjerne stoffer, der ikke omsættes ved biologisk rensning i renseanlægget.
Adsorption

Actina™ Nordic

Blødgøring af drikkevand med kalkpille-teknologi - videreudviklet til den danske vandforsyning
Blødgøring

Actina™ Sandvasker

Sandvasker til vask og desinfektion af sand, der skal bruges til blødgøring af vand med Actina™ Nordic kalkpille-teknologi.
Blødgøring

ANITA™ Mox

ANITA™ Mox er en et-trins proces til at omsætte højt indhold af kvælstof fra spildevand.

AnoxKaldnes™ MBBR

AnoxKaldness™ MBBR er kompakt, nem at betjene og meget effektiv til at fjerne uønskede næringsstoffer.

ASO

Sikring af boringer og vandforsyning.
Systemer til overvågning og styring
B

BACKWAFLO™

Klaring af filterskyllevand.
Bundfældning og flotation

Bio Thelys™

Bio Thelys ™ er en komplet slamreduktionsløsning, der kombinerer termisk hydrolyse og anaerob nedbrydning.

Biobed® Advanced EGSB

Biobed® sikrer en høj rensekapacitet af organisk stof og en effektiv produktion af biogas.
Anaerob Spildevandsrensning

BioCo™

BioCo™ - et driftssikkert slamtørringsanlæg, der fjerner patogene bakterier og reducerer slammængde.

BioCo™ BERS

BioCo™ BERS kombinerer slamtørring og slamforbrænding og producerer varme ved at forbrænde det tørrede slam.
Slambehandling

Biodenipho™ / Bio Denitro™

Biodenipho™ reducerer indholdet af nitrogen og fosfor i spildevand og reducerer indholdet af organisk stof (COD/BOD) og suspenderet fast stof.

BIOSEP®

Kompakt biologisk anlæg kombineret med membranfiltrering, der renser og filtrerer spildevand til en meget høj kvalitet, så det kun indeholder opløste salte og ingen partikler.

Biostyr™

Et kompakt og høj effektivt renseanlæg.
Spildevandsrensning
C

CARIX®

Blødgøringsproces baseret ion-bytning med CO2. Anvender ingen kemi, regenererer CO2 og har lavt forbrug af skyllevand.

COPLATOR™

Iltning af råvand og afblæsning af kuldioxid er vigtig i behandlingen af drikkevand. COPLATOR™ fra Krüger er højeffektiv og ekstremt økonomisk.
Luftrensning
D

Delta-p®

Blødgøringsanlæg til drikkevand.
Ionbytning og deionisering

Dencerin

Dencerin er en prisbillig kulstofkilde til renseanlæg
Slambehandling
E

EVALED®

EVALED® – Inddamper til industrien, der opkoncentrerer spildevand og fjerner f.eks. tungmetaller og mineralsk olie.
Inddampning

Exelys™

Exelys™ Package – et fabriksfærdigt anlæg, der omdanner slam til energi og gødning.

eXeno™

eXeno™ er en ekstremt effektiv, økonomisk og miljøvenlig teknologi baseret på AnoxKaldnes™ MBBR (Moving Bed Bio Reactor) til rensning for miljøfremmede stoffer bl.a. lægemiddelstoffer.
F

Filterstyring

Optimeret og kosteffektiv filterstyring.
Filtrering

Filtraflo NIT™

Ny teknik giver optimale betingelser for biofilmen og sikrer høj omsætning af ammonium i drikkevand.

Filtraflo™ dobbeltfiltrering

Effektiv dobbeltfiltrering til det mest krævende grundvand.
Filtrering

Filtraflo™ dualmedie-trykfilter

Et dualmedie-trykfilter er effektivt til filtrering af grundvand, der kræver mere end enkeltfiltrering.

Filtraflo™ enkeltfiltrering - Type KRG-CFA

FILTRAFLO™ enkeltfiltrering sikrer effektiv filtrering af råvandet med overvågning af returskylningen.

Filtralite™

Et solidt alternativ til kvartssand og antracit med forbedret returskyldning og reduceret energi- og vandforbrug.
G

Gas Top™

Gas Top™ – nyt og innovativt design af rådnetanke med en patentanmeldt, integreret gaskøler (Gas Top)
Luftrensning
H

HUBER Multi-Rake Bar Screen RakeMax®

Rist til mekanisk rensning af spildevand.
Filtrering

Huber RoFAS modtageanlæg

Vasketromle til septisk slam, fedt og olie.
Slam afvanding

HUBER ROTAMAT®

Pålidelig og gennemtestet indløbsrist til kommunale renseanlæg og til behandling af industrielt spildevand og procesvand.
Filtrering

Hydrotech skivefilter

Skivefiltre tilbyder et stort filtreringsområde på et lille areal til både kommunal efterpolering af spildevand og industriel genanvendelse af vand.
Filtrering

Hydrotech tromlefilter

Et patenteret, mekanisk og selvrensende tromlefilter til både kommunal og industriel genanvendelse af genindvinding af vand.
Filtrering
I

IDRAFLOT®

Innovativ, effektiv og modulopbygget flotationsenhed til en række industrier.
Bundfældning og flotation
K

Kaldnes™ RAS

Kaldnes™ RAS er et landbaseret fiskeanlæg, som både leveres til opdræt af yngel og opdræt af fisk til slagtestørrelse. Designet prioriterer funktionalitet og driftsoptimering, ligesom det er en bæredygtig løsning.
Spildevandsrensning

Kædeskraber

Effektiv og fuldautomatisk skrabning af slam, fedt og sand.
M

Memthane®

Memthane® maksimerer produktionen af vedvarende energi og producerer spildevand af høj kvalitet (omsætter op til 98 % af COD-indholdet i spildevandet).
Anaerob Spildevandsrensning

METCLEAN™

MetClean® reducerer slam-produktionen op til 20 gange sammenlignet med traditionelle fældningsmetoder.

MUSLING®

Et Kompakt og effektivt flotationsanlæg til behandling af kommunalt og industrielt spildevand.
Bundfældning og flotation
O

Oxydator™

Teknologien fjerner problematiske gasser og bevarer samtidig energien (trykket) i vandet. Det giver en stor energibesparelse.

OXYSTAR overfladebeluftning

OXYSTAR overfladebeluftning sikrer effektiv beluftning af kommunalt og industrielt spildevand.
P

PAS-rist

PAS (Pump Action Screen) risten bortfiltrerer fast stof og alle partikler større end 6 mm. PAS-risten er stort set vedligeholdelsesfri.
Filtrering
R

Ras2020

Den unikke RAS2020 teknologi gør det muligt at producerede fisk i landbaserede anlæg på en bæredygtig måde og i et stressfrit miljø op til slagtestørrelse.
Multitechnologie-Gesamtlösung
S

SIRION™ Mega HF

Omvendt osmose-anlæg med lavt energiforbrug og højt flow.
Omvendt Osmose
T

TECTA™

Analyse af mikrobiologiske prøver.
Laboratorieudstyr

Trojan UV™

Trojan UV™-anlæg er en energibesparende og effektiv bakteriedræber.
U

UFLEX™ MK3

Pålideligt og kompakt ultrafiltreringsanlæg, der fjerner suspenderede faste stoffer, proteiner, bakterier og vira.
Membranfiltrering
V

V-CloudIO

Til fremtidssikret dataopsamling og lokal styring.
Systemer til overvågning og styring

Vakuumskylleanlæg

Renholder regnvandsbassiner, spildevandsbassiner, ledningsanlæg/rørbassiner og ledningssystemer af større dimensioner.
Bassin water treatment