BioCo™ - slamtørringsanlæg

BioCo™ - et driftssikkert slamtørringsanlæg, der fjerner patogene bakterier og reducerer slammængde

Overblik

Slamtørring har flere fordele, herunder:

  • Hygjenisering: slam tørres ved over 80°C i mere end en time. Det fjerner de patogene bakterier (USEPA klasse A)
  • Stabilisering: biologisk aktivitet i slam stoppes ved tørring
  • Reduktion af vandindhold: vand i slam fjernes næsten fuldstændigt. Det reducerer slammet til 1/5-1/3
  • Bedre slamudnyttelse: slammet kan bruges uden problemer, opbevaring er lettere, og spredning er mulig med traditionel gødningsspredning. Som brændstof er tørret slam af høj kvalitet, der er egnet til forskellige forbrændingsmetoder.


Funktioner og fordele

Ud over optimal tørring har BioCo™-teknologien andre fordele:

  • BioCo™ tørreanlægget fungerer uden recirkulation af tørret slam og forhindrer dannelse af støv. Det fjerner brandrisikoen.
  • Det automatiserede system har sensorer, detektorer, alarmer, stopprocedurer og sprinkleranlæg. 
  • BioCo™ fungerer ved relativt lav temperatur; mellem 170-120°C under det første tørringstrin og mellem 100-80°C i det andet. 
  • Flere varmekilder kan bruges til at opnå disse temperaturer.

Tørreanlægget er tæt og giver ingen lugtgener.

BioCo™ tørreanlæg er et gennemprøvet industrielt anlæg med mere end 22 referencer rundt om i verden.

Serien er standariseret i 10 modeller, der dækker en kapacitet på 500-6.000 kilo slam per time.