Techno Business Units

  • ANOXKALDNES
  • AQUAFLOW
  • BIOSOLIDS
  • BIOTHANE
  • EVALED
  • HYDROTECH
  • IDRAFLOT
  • IDRASCREEN
  • PMT

BioCo™ BERS

Slamtørrings- og forbrændingsanlæg

BioCo™ BERS producerer varme ved forbrænding af tørret slam.

Ved at kombinere slamtørring og slamforbrænding opnås maximal slamreduktion med mindst mulig energitilførsel. BioCo™ BERS vil i de fleste tilfælde producere nok energi til både tørringsprocessen og eksternt brug. 
 

BioCo™

BioCo™ - et driftssikkert slamtørringsanlæg, der fjerner patogene bakterier og reducerer slammængde.