Olie- og gasindustrien

Vi leverer vandbehandlingsanlæg og løsninger til de særlige udfordringer, som der findes i olie- og gasindustrien. Herunder leverer vi løsninger, der beskytter miljøet og genbruger mest muligt vand.

 

Downstream- og upstream løsninger

Med mange års global erfaring og over 500 referencer inden for olie- og gasindustrien har vi udviklet en række teknologier og løsninger inden for vandbehandling til både upstream (opstrøm til onshore og offshore) og downstream (nedstrøm).

 

International erfaring

Leverandør af løsninger fra Veolia Water Technologies. Se den engelske hjemmeside fra vores moderselskab.

Rent vand

Vi tilbyder løsninger til sikker og pålidelig vandforsyning i olie- og gasindustrien - herunder blødgøring, afsaltning, produktion af procesvand og filtrering.

Læs mere om procesvand

Spildevandsrensning

Spildevand fra olie- og gasindustrien skal behandles for at opfylde de omfattende krav til udledning. Stofferne, der findes i spildevandet, er bl.a. olie og kulbrinter, hydrogensulfid, ammoniak, phenoler, COD, BOD, kviksølv, selen, cyanider og klorider.

Løsninger til spildevandsrensning

Genanvendelse af vand

Genanvendelse af vand fra processerne i olie- og gasproduktionen er med til at overholde lovgivningen, beskytte miljøet og minimere forbruget af ferskvand. Vi tilbyder en række teknologier og løsninger, der maksimerer genbrug af vand.

Læs mere om genanvendelse af vand

Forureningsoprensning

Vi arbejder med oprensninger - blandt andet in-situ forureningsoprensning - hvor I opnår oprensningsniveauer, der er ligeså høje, som hvis den forurenede jord var blevet fjernet ved afgravning.

Læs mere om forureningsoprensning