Genanvendelse af vand

Vand er vores vigtigste ressource. Og mange steder er vand en knap ressource. Derfor giver det god mening at rense og genanvende vandet fra produktionen, inden det bliver til spildevand. 

Bæredygtig vandbehandling

Der er stigende interesse for at genanvende vand i produktionen. Det gælder udenfor Danmarks grænser, hvor der er mangel på vand, og hvor genanvendelse er en nødvendighed. Men også i Danmark kan der være udfordringer med at indvinde tilstrækkeligt med drikkevand til produktionen, og her kan det være en fordel at genanvende så meget vand som muligt. Udviklingen i processer og anlæg til genanvendelse af vand har betydet, at det også økonomisk kan være en fordel at undersøge muligheden for at rense og genanvende vand i Danmark. Herudover kan virksomhederne sætte et grønt miljøaftryk ved at genanvende vand. 

Store besparelser

Virksomheder, der bruger store mængder af vand, kan spare mange ressourcer ved at reducere mængden. Fx kan mejerierne ifølge Naturstyrelsen spare 20-30 pct. på vandforbruget ved at implementere vandeffektive løsninger. Det vil give mejeribranchen i Danmark en økonomisk gevinst på 30 mio. kr. om året.

Fødevareproduktionen står i dag for 70 pct. af verdens vandforbrug, så miljøgevinsten ved at indføre vandeffektive løsninger er stor.

Løsninger til genanvendelse

Krüger har omfattende viden og de rette teknologier til at genanvende vand. Mange af anlæggene er standardanlæg og er derfor inden for økonomisk rækkevidde. Vi tilbyder:

  • Systematisk kortlægning og optimering af vandforbrug
  • Central eller decentral rensning af vandstrømme til genanvendelse
  • Styring af hygiejne og vandkvalitet
  • Omkostningseffektiv og miljøvenlig behandlingsproces

De teknologier, vi benytter til at rense spildevandet, afhænger af spildevandets sammensætning, men typiske processer er: Forbehandling f.eks. flotation - MBR eller AnMBR - Reverse Osmose filtrering - desinfektion f.eks. UV-lys.

Kontakt
Spildevand, Industri
M: 2023 3499
E: [email protected]
Kontakt
Salgsingeniør
Kemisk vandbehandling HYDREX
M: 6040 4110
E: [email protected]
Industri
ROCKWOOL ønsker fortsat at styrke sin grønne profil. Med en ny bassin-løsning, der adskiller overfladevandet i renhedsgrader, kan ROCKWOOL øge anvendelsen af overfladevand i produktionen - og reducere forbruget af vand fra vandværket.