Projektering og tilsyn af afløbstekniske anlæg

Hvert år projekterer vi afløbstekniske anlæg til vores kunders individuelle behov. Vores medarbejdere har opbygget en unik viden om projektering af netop denne type anlæg, hvilket kommer jer til gavn gennem målrettet fokus og helhedsorienterede løsninger.

 

Mangeårig erfaring med projektering

Krüger har stor erfaring med projektering, udbud og tilsyn af afløbstekniske anlæg. Vi løser opgaver inden for:

 • Ledningsanlæg (opgravning, no-dig, tunnelering)
 • Bassiner og overløbsbygværker
 • Vådbassiner
 • LAR og overfladeløsninger
 • Pumpestationer
 • Trykledninger, sø- og havledninger
 • Anlæg til behandling af overløbsvand og separat regnvand

Vores designproces foregår altid i tæt samarbejde med kunden. Det giver jer sikkerhed for, at løsningen lever op til jeres unikke ønsker og behov.

 

Værdifuld viden om projektering

Med samarbejdspartnere over hele verden har vi adgang til værdifuld viden om nye teknologier, som kan optimere jeres arbejdsmiljø og minimere belastningen af recipienterne. Denne viden indgår naturligvis i projekteringen. På den måde sikrer vi, at I får de mest optimale løsninger.

 

Vores fokus inden for projektering

Når det gælder projektering, har vi altid fokus på:

 • Funktionalitet
 • Arbejdsmiljø
 • Levetid
 • Anlægs- og driftsøkonomi
 • Nærmiljø
 • Energioptimering
Afløb og regnvand
Københavns hovedpumpestation er placeret på Kløvermarksvej på Amager. Krüger står for designet af den nye pumpestation, der reelt består af to pumpestationer med en samlet kapacitet på 8,5 m3/s.