Svømmehaller og sportshaller

At beskytte miljøet og bevare vores knappe ressourcer handler også om at udnytte de ressourcer, vi bruger, mere effektivt. Vi har udviklet løsninger, der renser vandet mere skånsomt og forlænger jeres anlægs levetid.

 

Mindre klor i svømmehallen

Brugen af klor i svømmehaller er ved at blive et stort problem, for selv de anbefalede niveauer af klor i badevandet kan udløse astma og give åndedrætsbesvær. Med Hydrotechs tromlefiltre kan I reducere forbruget af klor i jeres svømmehal markant, for tromlefiltrene fjerner mere end 90 pct. af de organiske micropartikler fra vandet. 

Effektiv bekæmpelse af legionella

Vi er eksperter i at bekæmpe legionella. Når vi gennemgår jeres varmtvandssystem, kan vores specialister udpege, hvilke tiltag I skal tage for at minimere risikoen for legionella. Vi udfører vejledende bakteriemålinger og leverer produkter, der kan begrænse eventuel spredning af legionella. 

Læs mere om legionellabekæmpelse

 

Beskyttelse mod afkalklejringer

Med blødgøringsfiltre kan I forhindre kalkaflejringer på fx jeres fjernvarmeanlæg, varmtvandsbeholdere, rørledninger, køle- og varmeanlæg. Vi kan tilbyde både dobbelte og enkelte filtre til blødgøring alt afhængigt, hvor stort jeres behov for en vedvarende forsyning af blødt vand er. 

Læs mere om blødgøringsanlæg

Rensning og afkalkning

Ved at rense, afsyre eller afkalke jeres centralvarmesystemer og brugsvandssystemer forlænger I jeres vandsystems levetid og opnår besparelser på driftsøkonomien.

Læs mere om rensning og afkalkning 

Katodisk beskytettelse mod korrosion

I mange svømmehaller er den indstøbte armering i bassinets bund og sider korroderet på grund af det aggressive vandmiljø. Det kan I undgå med katodisk beskyttelse, der er en økonomisk attraktiv, sikker og veldokumenteret metode til at sikre svømmebassinet en lang levetid og stoppe korrosionen af den indstøbte jernarmering. Med katodisk beskyttelse påtrykkes jernarmeringen en lille jævnstrøm, som sænker armeringens potentiale. På den måde reducerer vi korrosionshastigheden markant og forlænger betonkonstruktionens levetid. Vi kan etablere et anlæg til katodisk beskyttelse af jeres svømmebassin, uden at bassinet tømmes for vand.

Læs mere om katodisk beskyttelse

Kontakt
Salgskonsulent
Hovedstaden
M: 2171 3809
E: [email protected]
Kontakt
Teknisk konsulent
Jylland
M: 2171 3805
Kontakt
Teknisk konsulent, Hovedstaden og Bornholm
M: 2171 5201
Filtrering
Et patenteret, mekanisk og selvrensende tromlefilter til både kommunal og industriel genanvendelse af genindvinding af vand.