Hubgrade digital services

Gør vandbehandling smartere, sikrere og mere bæredygtigt
Hubgrade make your ressources smarter banner

Hubgrade er kombinationen af digitale løsninger og vores medarbejdernes solide erfaring med at levere drifts- og miljøeffektivitet. Hvad kan Hubgrade? Få det bedste ud af menneskelig kompetence og unikke, online analyser til at behandle data og give dig et bredt udbud af optimerede løsninger tilpasset dine prioriteter: overholdelse af lovkrav, driftsoptimering og bæredygtighed. 

 

 

Hvilke udfordringer vil du have hjælp til?

Hubgrade optimerer driften for tusindvis af kommunale og industrielle vandkunder over hele jorden.

+640

 anlæg tilsluttet

+ 4,400

aktive brugere

+30

lande

10

 sprog

Hubgrade indeholder tre hovedområder: 

 • Hubgrade Assist
 • Hubgrade Essential (Tidligere AQUAVISTA™ Portal)
 • Hubgrade Performance (Tidligere AQUAVISTA™ Plant)

En løsning for den enkelte kunde kan indeholde få eller mange funktioner fra Hubgrade pakken. Du kan dermed opbygge din løsning fleksibelt ud fra din forsynings behov og opnå skræddersyede fordele.

 

Hubgrade Performance - Plant modulet:

Den digitale tvilling til intelligent og optimeret spildevandsbehandling

Klimaændringer, budgetrestriktioner, skyhøje energi- og kemikaliepriser præger driften af renseanlæg.

Hubgrade Performance Plant er en online digital tvilling, der optimerer driften af renseanlægget. Den anvender realtidsdata og avancerede algoritmer til at levere kontinuerligt optimerede sætpunkter til PLC-styringen og til at levere indsigt til driften, procesingeniører og ledelse.

Hubgrade Performance indeholder funktioner til online styring og optimering - de seneste par år kendt som AQUAVISTA™ Plant. Det er en helhedsorienteret løsning, der:

 • Tilbyder en platform af intelligente softwareløsninger til samlet optimering af bl.a. renseanlæg og afløbssystemer
 • Giver et effektivt overblik til driftspersoner og ledelsen 
 • Er et online styrings- og prognoseværktøj
 • Er skalerbart til alle størrelser af kommunale og industrielle anlæg

Hubgrade er det mest komplette produkt på markedet set ud fra en holistisk optimering af det samlede spildevandssystem med et stort antal styrings- og opsætningsmuligheder.

Plant modulet er allerede installeret på over 100 renseanlæg over hele verden. Resultaterne er veldokumenterede: 

 • 40% større biologisk kapacitet
 • 100% forøgelse af den hydrauliske kapacitet
 • 25% energibesparelse til beluftning
 • 75% energibesparelse på sandfangs­beluftning
 • 75% energibesparelse til intern nitratrecirkulation
 • 100% kemikaliebesparelse
 • 20-50% generel besparelse på driftsomkostninger
   

 

Hubgrade performance

 

Oplev hvordan Hubgrade hjælper renseanlæg med at reducere deres CO2-aftryk:

Intelligent brug af realtidsdata reducerede driftsudgifterne betydeligt for renseanlæg i Litauen. Samtidig blev den hydrauliske kapacitet udvidet, så anlægget levede op til stigende lovkrav trods forøgelse af BOD/TN belastningen.
På et af Europas største renseanlæg har vi installeret Hubgrade™ Performance. Herved har forsyningen opnået store driftsbesparelser i form af reduceret energiforbrug, kemikalieforbrug og kemisk slamproduktion. Derudover har de opnået større hydraulisk kapacitet i den biologiske proces.
Hubgrade™ Performance optimerer den samlede spildevandsbehandling for afløb og renseanlæg med fokus på mindsket overløb, sikker udløbskvalitet og lavest mulige energiforbrug. Ved den integrerede styring af det samlede system, kan forsyningen desuden udnytte variable elpriser til yderligere besparelser.

Hør hvad vores kunder siger:

 


Hubgrade Performance - Sewer modulet

Optimér dit afløbssystem med data i realtid og prædiktive analyser
 

Det har aldrig været vigtigere end nu at forudsige og forstå afstrømningsforholdene i afløbssystemer. De stadigt voksende byer lægger sammen med klimaændringer pres på aldrende kloaksystemer, som allerede er pressede på deres kapacitet. 

Hubgrade Performance indsamler og analyserer data fra dine kloakker for et renere vandmiljø og modstandsdygtige løsninger. Med avanceret og prædiktiv analyse forbedrer vi overvågningen af afløbssystemer og reducerer udledninger til miljøet. 

Takket være realtidsoptimeringen og det minimale investeringsniveau kan driftsledere reducere op til 40 % af overløbene.

Sådan hjælper Hubgrade med at reducere kapitalinvesteringer i bassiner:

Med idriftsætning af Sewerflex har BlueKolding nu en afløbsstyring, der proaktivt optimerer udnyttelsen af bassinerne i oplandet under regn og deraf minimerer overløb.
Interagua vedligeholder og renoverer Guyaquils afløbssystem effektivt takket være Hubgrade. De havde problemer med uvedkommende vand plus et stort antal ulovlige spildevandstilsutninger. Det betød, at det var svært at håndtere kraftige regnskyl, da man ikke kunne beregne præcist nok, hvordan de belastede systemet.

Hubgrade Essential og Hubgrade Assist 

— en praktisk, bæredygtig og effektiv vej mod smartere vandhåndtering

 

Med Hubgrade Essential kan du træffe beslutninger om dit anlæg på et oplyst grundlag takket være en 24/7 sikker adgang til en brugervenlig webportal fra dit skrivebord eller din smartphone.

Takket være Hubgrade Assist kan drift teams stole på vores eksperter til overvågning af anlægget i realtid, alarmstyring, drifts afvigelser og optimering af ydeevne.

 

Hubgrade Insigtht Module - Smart Membranes

 

At undgå uplanlagte nedlukninger, optimere vedligeholdelsesplaner eller forudse forureninger, før det er for sent, er nogle få eksempler på de udfordringer, som ledere af membrananlæg står over for.

For at klare disse udfordringer har vi kombineret vores ekspertise inden for membranproces med kunstig intelligens i ét værktøj: Smart Membranes.

Dette cloud-baserede værktøj giver pålidelige vurderinger i realtid af membranernes tilstopning. Det gør det muligt for driftspersonalet at foretage proaktive og evidensbaserede beslutninger takket være forudsigelig membranvedligeholdelse.

 

Cybersikre løsninger i overensstemmelse med internationale sikkerhedsstandarder og industri 4.0 retningslinjer

Vi er opmærksomme på den kritiske karakter af dine anlæg og de stigende trusler om cyberangreb. Derfor har vi designet vores digitale løsninger med det højeste niveau af end-to-end cybersikkerhed og i overensstemmelse med internationale sikkerhedsstandarder for at sikre, at din virksomhed er fuldt ud modstandsdygtig.

 

Logos cybersecurity hubgrade

Få mere at vide om, hvordan cybersikkerhed er integreret i Hubgrade: