BlueKolding udnytter nu deres afløbssystem endnu bedre under regn

Sewerflex giver proaktiv udnyttelse af bassinerne i oplandet

Med idriftsætning af Sewerflex har BlueKolding nu en afløbsstyring, der proaktivt optimerer udnyttelsen af bassinerne i oplandet under regn og deraf minimerer overløb.
 

BlueKolding har i flere år aktivt styret på deres udligningsbassiner i afløbssystemet med det formål at minimere overløb til recipienten. Forsyningen har nu taget skridtet videre og implementeret afløbsstyringen Sewerflex, som er en overbygning til den eksisterende styring. Sewerflex styrer proaktivt, og forventningen er, at denne styring yderligere vil reducere aflastningerne til recipienten og minimere omkostninger til styringsvedligehold og styringsopdateringer. 


BlueKolding har i dag en toptunet regelbaseret styring i deres afløbssystem. På trods af dette viser potentialevurderinger, at Sewerflex yderligere kan reducere de aflastede mængder med ca. 10 % i forhold til i dag.


Ved hjælp af nowcast fra radar og realtidsmåling af bassinfyldninger, beregner Sewerflex kontinuert den forventede hydrauliske belastning på de enkelte bassiner i Kolding over de kommende 2 timer. Disse input benyttes i en algoritme, som løbende beregner de mest optimale setpunkter for fyldning og tømning af de enkelte bassiner under hensynstagen til renseanlæggets aktuelle hydrauliske kapacitet.


På denne måde agerer Sewerflex proaktivt ud fra en forventet hydraulisk belastning i fremtiden og ikke, som det er i dag, ud fra den aktuelle hydrauliske tilstand. Samtidig arbejder styringen sammen med renseanlægget, så systemet optimeres ud fra en helhedstankegang - Samstyring.


Simpelt at implementere

Modsat specialdesignede regelbaserede styringer, er Sewerflex enkel at implementere og sætte op. Systemet kræver kun få inputparametre for at kunne sættes i drift idriftsættes. Udvidelse med styring på supplerende bassiner er således enkelt og ligetil.


Sewerflexstyringen er en standardiseret styringsløsning, der er implementeret, som en overbygning til visualiseringsplatformen SewerView - en del af Hubgrade Performance Plant (HPP). SewerView er et cloud baseret produkt, som aktivt tolker og visualiserer brugervalgte data fra afløbssystemet og recipienten. BlueKolding har haft glæde af dette produkt i mange år til at understøtte visualisering af afløbsstyringer.


Med SewerView får BlueKolding mere glæde af deres data, end de har haft hidtil. Visualiseringen af deres styring og af tolkede data, er forbedret i forhold til tidligere, og deraf får BlueKolding et bedre indblik i, hvordan afløbssystemet fungerer - særligt under regn. Samtidig er programmet brugerstyret, så brugerne ser det, de finder aktuelt, ligesom de kan bede om at trække bestemte tal og oplysninger frem, overløbsdata, indsivning mm.


Sewerflex har været i drift i Kolding siden maj 2021. Styringen kører i overvåget drift indtil udgangen af oktober måned, hvor der løbende udføres små justeringer. Herefter er det planen, at styringen skal køre på lige fod med øvrige renseanlægs- og afløbstyringer på HPP platformen i Kolding.
 

Kontakt
Nikolaj Mølbye
Projektleder
M: 5213 0406
E: [email protected]

Alex Torpenholt Jørgensen
Projektleder
M: 6037 0743
E: [email protected]
Online styring
Hubgrade er digitale løsninger baseret på solid erfaring med optimering af drift og forsyning på spildevand, ressourcer og energiområdet. Hubgrade kombinerer menneskelig ekspertise med unikke og innovative analyser af data både direkte i online styring og som prognoser for altid at være på forkant.
Afløb
Med Sewerflex online styring på afløbssystemer kan du reducere overløb fra afløbssystemet til gavn for både miljø og badevand.