Sewerflex

Reducerer investeringsomkostninger og tager vare på miljøet

Online styring med Sewerflex på afløbssystemer kan reducere overløb fra afløbssystemet til gavn for både miljø og badevand. Sewerflex sikrer, at pumper og spjæld i spildevandssystemet hele tiden er indstillet optimalt, så kapaciteten udnyttes bedst muligt – både før, under og efter regn. Sewerflex er et selvstændigt modul i Hubgrade, men kan fuldt ud integreres i Hubgrade Performance til integreret optimering af afløbssystem og renseanlæg.

Styringen reducerer overløb

Sewerflex inkluderer forudsigelser af nedbør, så styringen bliver proaktiv og afløbssystemet optimeres, inden regnhændelsen opstår. Det giver bedre resultater med endnu færre overløb og endnu bedre udnyttelse af kapaciteten i afløbsnettet og på renseanlægget.

Fordele ved Sewerflex

 • Lavere anlægsudgift: Store besparelser i forbindelse med anlæggelse af nye eller udvidelse af eksisterende bassiner. Da bassinernes volumen udnyttes optimalt i forhold til hinanden, mindskes behovet for ekstra volumen.
   
 • Sikker og miljøvenlig løsning: Styringen anvender algoritmer, der gennemfører dynamiske risikoanalyser i forhold til overløb i systemet. Resultatet er en minimering af den samlede påvirkning af miljø og badevand og en sikkerhed for, at de overløb der sker, forekommer til de mest robuste recipienter.
   
 • Reduceret overløb: Færre overløb og mindsket overløbsmængde, idet bassiner og pumpestationer anvendes optimalt i forhold til hinanden.
   
 • Helhedsorienteret løsning: Sewerflex tilbyder sammentænkning og integreret styring mellem afløbssystem og renseanlæg, da der optimeres i forhold til de aktuelle hydrauliske kapaciteter i afløbssystemet og i tilløbet til renseanlægget.

Eksempler på resultater:

 • Op til 50% besparelse på nye anlæg eller udvidelse af bassiner
 • Overløbsmængde reduceret med op til 25%
 • Reduktion af stofbelastningen til recipienter

 

Få status her og nu på driften af afløbssystemet

SewerView giver et visuelt overblik over tilstanden i afløbssystemet. Målingerne kan vises i realtid, og kan sammenstilles til KPI’er. Det sker fra en grafisk brugergrænseflade, som du også har adgang til fra mobile devices. SewerView er et selvstændigt modul i Hubgrade, men kan fuldt ud integreres i Hubgrade Performance til optimering af renseanlæg.

Kontakt
Nikolaj Mølbye
Projektleder
M: 5213 0406
E: [email protected]

Alex Torpenholt Jørgensen
Projektleder
M: 6037 0743
E: [email protected]
Online styring
Sewerflex er en del af vores digitale tilbud til Hubgrade™ Performance.
Sewerflex kan også købes som stand alone produkt.