Techno Business Units

  • ANOXKALDNES
  • AQUAFLOW
  • BIOSOLIDS
  • BIOTHANE
  • EVALED
  • HYDROTECH
  • IDRAFLOT
  • IDRASCREEN
  • PMT

SewerView

Få status her og nu på driften af afløbssystemet

SewerView giver et visuelt overblik over tilstanden i afløbssystemet. Målingerne kan vises i realtid, og kan sammenstilles til KPI’er. Det sker fra en grafisk brugergrænseflade, som du også har adgang til fra mobile devices.

 

Overblik - hvad sker der lige nu i afløbssystemet?

SewerView visualiserer dine målinger af fx- vandstand, vandføring, bassinfyldingsningsgrader og pumpedrift. Dybest set kan du sætte SewerView op, så du ser alle typer af målinger i afløbssystemet, ligesom du kan få alarmer, hvis der opstår en driftsforstyrrelse. 

Typiske SewerView anvendelser er: 
1.    Status her og nu på afløbsnet inkl. alarmering af for fx. unormalt høje vandstande under tørvejr eller andre driftssituationer 

2.    Rapportering og visualisering af regndata i realtid (kan udbygges med oversvømmelses varsling) 

3.    Realtids information om fyldningsgrader af bassiner

4.    Realtids måling af overløb

5.    Realtids varsling af badevandskvalitet 

6.    Realtidsstyring af afløbssystem (Integration med SewerFlex) – Læs mere her 


Analyse - få et præcist billede

SewerView giver mulighed for i ro og mag at se på og analysere driften af afløbssystemet på baggrund af historiske måledata, fx:

1.    Historik og statistik på overløb (antal, tidspunkt, varighed, volumen), inkl. indrapportering i PULS

2.    Opgørelser af mængderne af uvedkommende vand på lokaliteter i afløbssystemet 

Endelig er SewerView ideel til at opbevare og visualisere data fra målekampagner på afløbssystemet fx data til modelkalibrering.

 

Læs i casen til højre, hvordan Herning Vand får større værdi af deres flow- og niveaumålere ved hjælp af SewerView, der er koblet til AQUAVISTA™ Plant.

Kontakt
Kirsten Eg
Projektingeniør
M: 52130408
E: [email protected]

Alex Torpenholt Jørgensen
Projektleder
M: 60370743
E: [email protected]
Online styring
SewerView er en del af vores digitale tilbud til AQUAVISTA™ Plant. SewerView kan dog også købes som stand alone produkt.
Læs mere om Aquavista.
Online styring
Med SewerView systemet får Herning Vand et visuelt overblik i realtid over afløbssystemet og langt større udbytte af deres data.