SewerView

Få status her og nu på driften af afløbssystemet

SewerView giver et visuelt overblik over tilstanden i afløbssystemet. Målingerne kan vises i realtid, og kan sammenstilles til KPI’er. Det sker fra en grafisk brugergrænseflade, som du også har adgang til fra mobile devices. SewerView er et selvstændigt modul i Hubgrade, men kan fuldt ud integreres i Hubgrade Performance til optimering af renseanlæg.

 

Overblik - hvad sker der lige nu i afløbssystemet?

SewerView visualiserer dine målinger af fx- vandstand, vandføring, bassinfyldingsningsgrader og pumpedrift. Dybest set kan du sætte SewerView op, så du ser alle typer af målinger i afløbssystemet, ligesom du kan få alarmer, hvis der opstår en driftsforstyrrelse. 
 

Typiske SewerView anvendelser er: 
1.    Status her og nu på afløbsnet inkl. alarmering af for fx. unormalt høje vandstande under tørvejr eller andre driftssituationer 

2.    Rapportering og visualisering af regndata i realtid (kan udbygges med oversvømmelses varsling) 

3.    Realtids information om fyldningsgrader af bassiner

4.    Realtids måling af overløb

5.    Realtids varsling af badevandskvalitet 

6.    Realtidsstyring af afløbssystem (Integration med SewerFlex)
        Læs mere her 

7.    Realtidsanalyse af uvedkommende vand i afløbssystemet

8.    Indløbsprognose - typisk af flow til renseanlæg

 


Analyse - få et præcist billede

SewerView giver mulighed for i ro og mag at se på og analysere driften af afløbssystemet på baggrund af historiske måledata, fx:

1.    Historik og statistik på overløb (antal, tidspunkt, varighed, volumen), inkl. indrapportering i PULS

2.    Opgørelser af mængderne af uvedkommende vand på lokaliteter i afløbssystemet 

Endelig er SewerView ideel til at opbevare og visualisere data fra målekampagner på afløbssystemet fx data til modelkalibrering.

 

Læs i casen til højre, hvordan Herning Vand får større værdi af deres flow- og niveaumålere ved hjælp af SewerView, der er koblet til Hubgrade™ Performance.

 

Kontakt os for en gratis demo 

Du er altid velkommen til at kontakte os for at få en uforpligtende demonstration af SewerView og høre, hvilke fordele platformen kan tilbyde jeres forsyning. 

Alex Torpenholt Jørgensen
Telefon: 60370743
E-mail: [email protected]

Ole Mark 
Telefon: 3070 8664
E-mail: [email protected]

Kontakt
Ole Mark
Innovationschef
M: 3070 8664
E: [email protected]

Alex Torpenholt Jørgensen
Projektleder
M: 60370743
E: [email protected]
Online styring
SewerView er en del af vores digitale tilbud til Hubgrade™ Performance. SewerView kan dog også købes som stand alone produkt.
Læs mere om Hubgrade.
Online styring
Med SewerView har Herning Vand et visuelt overblik i realtid over afløbssystemet og langt større udbytte af deres data. I løbet af 2021 er alle overløb i forsyningen kommet med på platformen.