Herning Vand udvider SewerView igen

Ved at få vist sine afløbsdata visuelt og live på en storskærm får drifts- og planlægningsfolk hos Herning Vand større værdi af selskabets mange flow- og niveaumålere. Det sker ved hjælp af SewerView systemet, der er en del af Hubgrade Performance Sewer, som Herning Vand har installeret. Hubgrade Performance Sewer indeholder ud over SewerView også løsninger til afløbsstyringer, forecastberegninger, automatisk monitorering af infiltration og flere andre ting.
 

I 2021 har Herning Vand udvidet SewerView med visning af data fra ca. 50 overløbsbygværker. Således er der nu mulighed for at monitorere overløb og overløbsmængder i tæt på realtid og rapportere dette. På den måde får Herning Vand et overblik over aflastningerne i deres system og enkel indrapportering til eksempelvis PULS.

Herning Vand forventer, at SewerView giver en bedre forståelse både mellem afdelingerne og internt i den enkelte afdeling. SewerView henter via Hubgrade Performance Sewer data fra selskabets SRO system og fra en ekstern leverandør.

”Vi sørger for, at data fra flow- og niveaumålere bliver tolket og vist live på en skærm, hvor man visuelt nemt kan aflæse flow, vandstande, overløb og bassinfyldninger,” siger Nikolaj Mølbye, der har været projektleder på SewerView integrationen hos Herning Vand .

SewerView er grundstenen i Hubgrade Performance Sewer, der giver det overblik, som ellers er svært at få. Samtidig er programmet brugerstyret, så brugerne ser det, der er aktuelt, ligesom de kan bede om at trække bestemte tal og oplysninger frem. 
 

Større glæde af egne data

Herning Vand får med SewerView mere glæde af deres data, end de har haft hidtil. De får en visualisering af tolkede data i langt højere grad end før og får et bedre indblik i, hvordan afløbssystemet fungerer særligt under regn, hvilket har været et udtrykt ønske fra dem.

Helt generelt er det en del af planen med SewerView, at produktet skal videreudvikles med henblik på at tolkning og statistik på en række data. Eksempler på dette er uvedkommende vandindtrængning og nedbør.

Vi har i år udvidet med et modul, som gør, at vi kan beregne, hvor store mængder uvedkommende vand, der trænger ind – på basis af målinger fra en vilkårlig periode. SewerView gør det nemlig også nemmere at aflæse og bruge den historiske udvikling.
Nikolaj Mølbye
Projektleder i Krüger
Kontakt
Nikolaj Mølbye
Projektleder
M: 5213 0406
E: [email protected]

Alex Torpenholt Jørgensen
Projektleder
M: 6037 0743
E: [email protected]
Online styring
Med SewerView får du et visuelt overblik over tilstanden i afløbssystemet. Målingerne kan vises i realtid, og kan sammenstilles til KPI’er. Det sker fra en grafisk brugergrænseflade, som du også har adgang til fra mobile devices.