Kraftvarmeværker

Krüger tilbyder et bredt program af vandbehandlingsanlæg til de danske kraftvarmeværker. Med solide specialkompetencer kan vi rådgive jer og sikre, at I overholder kravene til miljøet og genanvender flest mulige ressourcer.

Den hastigt voksende biobrændstofindustri, der omfatter første og anden generation bioethanol, biodiesel og biomasse-til-liquid (BTL), står over for en række udfordringer som fx overholdelse af miljømæssige restriktioner for det udledte spildevand. Optimal vandkvalitet er essentielt for, at vandsystemer, kedler, vekslere m.v. får maksimal livscyklus.

Rensning af røggas og røggaskondensat

Vi tilbyder rensning af røggas, herunder rensning af vand fra røggasresningen og rensning af røggaskondensat. Røggaskondensatet, der indeholder tungmetaller og organiske stoffer, skal igennem flere former for vandbehandling, før vandet kan udledes til recipienten.

Vandforsyning

Inden for vandforsyning tilbyder vi løsninger, der omhandler indvinding og rensning af råvand og etablering af egen grundvandsboring.

Læs om egen vandindvinding

Procesvand

Når det gælder procesvand tilbyder vi forskellige løsninger til kraftvarmeindustrien, blandt andet separation, udvinding og hydrolyse af råvarer, gasskrubning og gæring samt destillation.

Læs mere om procesvand

Genanvendelse af vand

Vand er en knap ressource. Derfor giver det god mening af rense procesvand og spildevand med henblik på genbrug.

Læs mere om genanvendelse af vand

Spildevand

Inden for spildevand tilbyder vi at fjerne metaller, sulfater og andre kemiske forbindelser fra spildevandet.

Læs mere om spildevandsbehandling

Kemisk vandbehandling

Vi leverer et komplet program af kemiske produkter (HYDREX) til vandbehandling på blandt andet kraftvarmevarmer.

Læs om kemisk vandbehandling

Katodisk beskyttelse

Katodisk beskyttelse beskytter jeres metalkonstruktioner mod nedbrydning.

Læs mere om katodisk beskyttelse

Rensning, afsyring og afkalkning

Rensning, afsyring og afkalkning forlænger kraftvarmeværkets levetid og sikrer jer besparelser på driftsøkonomien.

Læs mere om rensning og afsyring

Kontakt
Spildevand, Industri
M: 2023 3499
E: [email protected]
Kontakt
Salgsingeniør
Kemisk vandbehandling HYDREX
M: 6040 4110
E: [email protected]
Kontakt
Salgsingeniør
Procesvand
M: 45 60 23 85 96
E: [email protected]