Spildevandsrensning i industrien

Standardløsning Evaled

Kom på forkant med skærpede miljøkrav, sæt et grønt fingeraftryk og opnå besparelser på særbidrag med for- eller totalrensning.

 

Rensning af spildevand

Rensningen af spildevandet kan foregå i flere trin og starter typisk med udligning og pH-regulering, mekanisk rensning f.eks. kemisk fældning efterfulgt af en evt. biologisk rensning af spildevandet. Graden af rensningen afhænger af jeres industri og jeres behov. Ofte kan I nøjes med en mekanisk rensning af spildevandet og sende det videre til et renseanlæg. Men I kan også rense jeres spildevand grundigere, så I sparer på særbidraget og kan genbruge en større del af spildevandet. De forskellige trin i processen er:

Udligning og pH-regulering
Spildevand opholdes og pH reguleres til det ønskede niveau inden afledning til offentlig kloak eller til den næste renseproces. Inden udligning kan spildevandet evt. grovfiltreres med en indløbsrist.

Forbehandling af spildevand
Forbehandling renser spildevandet for fedt og store partikler. Teknologierne, der bruges, er fældning, flotation eller tromlefilter . 

Biologisk rensning
Biologisk rensning fjerner kvælstof, fosfor og organisk stof i spildevand. Det sker typisk ved aerobe processer som Aktiv Slamanlæg, MBBR, Biodinitro, SBR. Den biologiske proces kan også være anaerob - altså uden brug af ilt. Afhængig af spildevandets sammensætning findes en række forskellige anaerobe processer som Memthane, EGSB, UASB, m.fl.

Fjernelse af tungmetaller
Ved kemisk rensning fjernes de fleste metaller fra opløsninger. Det sker ved tilsætning af fældnings- og flokkuleringskemikalier, efterfulgt af separation med f.eks. lamelseparator eller båndfilter.

MetClean® er en kompakt og meget effektivt adsorptionsproces med en rensegrad på hele 99% i en et-trins proces. MetClean® processen har en meget lille slamproduktion, ca. 10% i forhold til kemisk fældning.

Til mindre komplekse spildevandsstrømme vil inddampning være et godt alternativ. Vi har en række standard inddampere, med et lavt energiforbrug, med en kapaciteter fra 1 til 120 m3 pr. døgn.

Bundfældning eller separering
Ved bundfældning - eller separering - adskilles slam og det rensede spildevand. Løsningerne, vi bruger til det, er UFlex, Degas, Musling og Efterklaring.

Polering
Med efterrensning eller polering kan I opnå en høj kvalitet af spildevandet. Klorid, som ikke fjernes ved kemisk eller biologisk rensning, kan fjernes med efterrensning eller polering med fx membranfiltrering (omvendt osmose), skivefilter eller inddamper.

 

Afløb

Vi har forskellige løsninger til håndtering af regnvand og afløb, fx:

  • Kortlægning af kloaksystem
  • Trykprøver af afløbssystem
  • Overløbsbassiner til regnvandssystemer
  • Rensning af regnvand til recipient
Industri
ROCKWOOL ønsker fortsat at styrke sin grønne profil. Med en ny bassin-løsning, der adskiller overfladevandet i renhedsgrader, kan ROCKWOOL øge anvendelsen af overfladevand i produktionen - og reducere forbruget af vand fra vandværket.
Industri
Vi har leveret et neutraliseringsanlæg, der får bouillonfabrikanten Oscar A/S til at overholde udledningskrav til pH i spildevandet. Løsningen kører automatisk og med indbygget alarmfunktion, kan teknikerne reagere hurtigt i tilfælde af afvigelser.
Fødevarer
Hurtig indsats skaffede Arla Foods renseanlæg i Nr. Vium nødvendig ekstra kapacitet og gav tid til at finde en langsigtet løsning.
Hospital
I projektet blev renseteknologier til fjernelse af læge­middelrester og sygdomsfremkaldende ­mikroorganismer i spildevand testet og vurderet.
Kontakt
Spildevand, Industri
M: 2023 3499
E: [email protected]

Energioptimering

I kan reducere brugen af kemikalier og nedsætte energiforbruget med onlinestyring. Systemet består af moduler, der kan implementeres enkeltvis eller samlet. Vi tilbyder Hubgrade™ Performance - et fuldautomatisk system, der kan styre renseanlægget, SRO og PLC.

Teknologi
MetClean® reducerer slam-produktionen op til 20 gange sammenlignet med traditionelle fældningsmetoder.
Teknologi
Musling® er et kompakt og effektivt flotationsanlæg til behandling af kommunalt og industrielt spildevand.