Lægemidler ud af spildevandet

I projektet blev renseteknologier til fjernelse af læge­middelrester og sygdomsfremkaldende ­mikroorganismer i spildevand testet og vurderet.

 

Kommunehospitalet Aarhus

Nogle af de lægemidler, der er mest toksiske for miljøet bruges i specifikke behandlinger på hospitalet. MBBR processen er med succes testet på spildevandet fra onkologisk afdeling.

 

Skejby Sygehus

I et pilotprojekt på Skejby Sygehus er det samlede spildevand blevet renset med fokus på medicinrester og kontrastmidler, der benyttes ved røntgenundersøgelser.

 

Aarhus Vand Viby R/A

Ved at efterbehandle udløbet fra det kommunale anlæg i et specielt designet MBBR anlæg kan man fjerne en væsentlig del af den samlede udledning af lægemidler i vandmiljøet på en energi- og miljømæssigt effektiv måde. 96% af de lægemidler, der via spildevandet ryger til renseanlæggene, kommer fra husholdningerne.

 

Herning Vand

Vandselskabet er det første, der har afprøvet metoden på sit kommunale renseanlæg i Herning. 96% af de lægemidler, der sendes ud i spildevandet, kommer fra husholdninger. Derfor er det afgørende for miljøet, at der gøres en indsats her.

Kontakt
Konsulent
M: 3061 4051
E: [email protected]
Branche
Vi har alle de nødvendige løsninger til håndtering af vand på hospitaler. Vi kan rense drikkevand, laboratorievand og procesvand, ligesom vi tilbyder legionellabekæmpelse til behandling af spildevand og genanvendelse af vand.