FN’s Verdensmål

Bæredygtighed er fundamentet i vores forretning, og vi er certificeret i Verdensmålene af Bureau Veritas juni 2021. Vi tror på, at bæredygtig vækst kan gå hånd i hånd med tiltag, der gør jorden til et bedre sted at leve. Eksempelvis har vi i vores forretning et klart fokus på drikkevandssikkerhed og videregående vandbehandling. Det bidrager direkte til Verdensmål 6, der handler om at sikre, at alle har adgang til rent vand og sanitet, og at dette forvaltes bæredygtigt.

I 2018 blev vi udvalgt af Dansk Industri til at deltage i det ambitiøse projekt “FN's Verdensmål - Fra Filantropi til Forretning”. De 21 deltagende virksomheder skal i løbet af projektet udvikle innovative og bæredygtige løsninger og forretningsmodeller, der skal styrke forretningen og bidrage til en mere bæredygtig udvikling i verden. Derudover skal firmaerne fungere som inspiration for andre danske virksomheder, der ønsker at arbejde målrettet med FN’S Verdensmål.

Et projekt som udviklingen af fremtidens bioraffinaderi i Billund er et af mange eksempler på, at forretning og bæredygtighed kan gå op i en højere enhed. Her er renseanlægget energiproducerende, ligesom det genvinder gødning og rent vand. Det samme er tilfældet i vores arbejde med anlæg til landbaseret fiskeopdræt, oprensning af forurenet jord og vores innovative løsninger indenfor klimatilpasning, der er med til at løse en af tidens helt store udfordringer med stigende regnmængder.

Certificeret bæredygtig

Juni 2021 gik vi skridtet videre i vores målrettede arbejde med bæredygtighed og blev certificeret af Bureau Veritas i Verdensmålene. Det betyder, at de har vurderet vores evne til at arbejde med de 17 SDG’er og de 169 relaterede mål (delmål) defineret af FN. På denne baggrund konstaterede de, at vores arbejde med bæredygtighed i vid udstrækning er dokumenteret, og at ledelsens engagement er dedikeret og konsekvent. 

Bureau Veritas noterede, at vi har initiereret SDG-aktiviteter inden for alle produktområder, hvilket afspejler en seriøs tilgang til arbejdet med de 17 SDG og bæredygtig udvikling. 

Det er meget sjældent, at et firma i deres produkter og tjenester rammer direkte i flere af 17 SDG mål og 169 delmål - men Krüger er et af dem.
- Ole Overgaard, Lead Auditor/Senior Consultant, Bureau Veritas

I juli 2022 blev vi re-certificeret i Verdensmålene af Bureau Veritas, der i den forbindelse udtalte, at "Kombinationen af Krügers strategi og Veolias femdobbelte bundlinje betyder, at virksomheden bidrager til 15 af de 17 SDG'er. Dette er enestående."

Bureau Veritas fremhæver derudover, at der på alle niveauer i virksomheden er en forståelse for indsatsen, og at dette afspejles i tilgangen til vores kunder. Det er tydeligt, at der er lagt meget arbejde i at styrke den bæredygtige profil i forhold til “produktion, produkter og tjenester", som de skriver. 

En ambition der engagerer hele firmaet

Verdensmålene er vigtige pejlemærker for vores forretning, hvor vi i tæt dialog med både kunder og medarbejdere undersøger, hvordan vi sammen kan skabe den største forskel. Vi arbejder ud fra tankegangen “Hvad skal vi gøre mere af, og hvad skal vi gøre mindre af?”

Det spørgsmål stillede vi også vores medarbejdere. Vi havde et stort ønske om at involvere dem fra starten, fordi vi mener, at alle kan bidrage med lidt, men i fællesskab kan vi gøre en stor forskel. Derfor opfordrede vi alle medarbejdere på tværs af niveauer til at medvirke til arbejdet med Verdensmålene: 

– Det betyder utroligt meget for vores medarbejdere at gøre en forskel, og vi har oplevet et stort engagement i forhold til vores bæredygtige arbejde. Vores medarbejderne fortæller ofte, hvor vigtigt det er, når arbejdet også bidrager til noget større, og det må man sige, at FN’s Verdensmål gør, siger Anne Abraham, HR og Kommunikationsdirektør i Krüger.

Medarbejderforslag

Der er flere muligheder for at engagere sig i projektet. Vi har f.eks. Grønne Ambassadører, som er firmaets øjne og ører i forhold til at samle inspiration ind til “Hvad skal vi gøre mere af og hvad skal vi gøre mindre af?” Det er der kommet masser af gode ideer ud af, hvoraf vi allerede har implementeret flere af dem som reduktion af papir og madspild og anvendelse af grøn energi. 

Et andet forslag fra en medarbejder var at få et Rotary Ønsketræ i receptionen på hovedkontoret i december måned. På den måde har alle medarbejdere mulighed for at give julegaver til udsatte børn. Faktisk var Krüger det første private firma til at have et Ønsketræ stående, som ellers kendes fra store indkøbscentre op til jul.

Selvom projektet med Dansk Industri er afsluttet, og vi har opnået en certificering, ender vores arbejde med Verdensmålene ikke her. Vi har meget der skal nås inden 2030, og vi tror på, at det kan lykkes, hvis alle bidrager.

Kontakt
HR- og Kommunikationsdirektør
M: 2270 9272
E: [email protected]
Drikkevand
Hvorfor er FN’s Verdensmål vigtige, når man arbejder med vandforsyning? Og hvordan kan vi bidrage i vandbranchen? Det giver vi vores bud på.
Verdensmål -
I juni blev vi auditeret af Bureau Veritas i Verdensmålene og blev certificeret! Det er en blåstempling af vores målrettede arbejde med bæredygtighed, ligesom det skærper vores indsats i forhold til miljø og bæredygtighed. Det kommer både kunder og miljøet til gode.