FN’s Verdensmål

Miljø er fundamentet i vores forretning, og vi er certificeret i Verdensmålene af Bureau Veritas juni 2021. Vi tror på, at vækst kan gå hånd i hånd med tiltag, der gør jorden til et bedre sted at leve. Eksempelvis har vi i vores forretning et klart fokus på drikkevandssikkerhed og videregående vandbehandling. Det bidrager direkte til Verdensmål 6, der handler om at sikre, at alle har adgang til rent vand og sanitet, og at dette forvaltes bæredygtigt.

Et projekt som udviklingen af fremtidens bioraffinaderi i Billund er et af mange eksempler på, at forretning og grøn omstilling kan gå op i en højere enhed. Her er renseanlægget energiproducerende, ligesom det genvinder gødning og rent vand. Det samme er tilfældet i vores arbejde med anlæg til landbaseret fiskeopdræt, oprensning af forurenet jord og vores innovative løsninger indenfor klimatilpasning, der er med til at løse en af tidens helt store udfordringer med stigende regnmængder.

Certificeret i Verdensmålene

Juni 2021 blev vi blev vi certificeret af Bureau Veritas i Verdensmålene. Det betyder, at de har vurderet vores evne til at arbejde med de 17 SDG’er og de 169 relaterede mål (delmål) defineret af FN. På denne baggrund konstaterede de, at vores arbejde med Verdensmålene i vid udstrækning er dokumenteret, og at ledelsens engagement er dedikeret og konsekvent.

Bureau Veritas noterede, at vi har initieret SDG-aktiviteter inden for alle produktområder, hvilket afspejler en seriøs tilgang til arbejdet med de 17 SDG og vores bidrag til en bæredygtig udvikling.  

Det er meget sjældent, at et firma i deres produkter og tjenester rammer direkte i flere af 17 SDG mål og 169 delmål - men Krüger er et af dem.
- Ole Overgaard, Lead Auditor/Senior Consultant, Bureau Veritas

I juli 2022 blev vi auditeret i Verdensmålene af Bureau Veritas, der i den forbindelse udtalte, at "Kombinationen af Krügers strategi og Veolias femdobbelte bundlinje betyder, at virksomheden bidrager til 15 af de 17 SDG'er. Dette er enestående."

En ambition der engagerer hele firmaet

Verdensmålene er vigtige pejlemærker for vores forretning, hvor vi i tæt dialog med både kunder og medarbejdere undersøger, hvordan vi sammen kan skabe den største forskel. Vi arbejder ud fra tankegangen “Hvad skal vi gøre mere af, og hvad skal vi gøre mindre af?”

Det spørgsmål stillede vi også vores medarbejdere. Vi havde et stort ønske om at involvere dem fra starten, fordi vi mener, at alle kan bidrage med lidt, men i fællesskab kan vi gøre en stor forskel. Derfor opfordrede vi alle medarbejdere på tværs af niveauer til at medvirke til arbejdet med Verdensmålene: 

–– Det betyder utroligt meget for vores medarbejdere at gøre en forskel, og vi har oplevet et stort engagement i forhold til  at ville bidrage til den bæredygtige omstilling. Vores medarbejderne fortæller ofte, hvor vigtigt det er, når arbejdet også bidrager til noget større, og det må man sige, at FN’s Verdensmål gør, siger Anne Abraham, HR og Kommunikationsdirektør i Krüger.
 

Medarbejderforslag

Der er flere muligheder for at engagere sig. Vores medarbejdere er firmaets øjne og ører i forhold til at samle inspiration ind til “Hvad skal vi gøre mere af og hvad skal vi gøre mindre af?” Det er der kommet masser af gode ideer ud af, hvoraf vi allerede har implementeret flere af dem som reduktion af papir og madspild og anvendelse af grøn energi.

Et andet forslag fra en medarbejder var at få et Rotary Ønsketræ i receptionen på hovedkontoret i december måned. På den måde har alle medarbejdere mulighed for at give julegaver til udsatte børn. Faktisk var Krüger det første private firma til at have et Ønsketræ stående, som ellers kendes fra store indkøbscentre op til jul.

Selvom vi har opnået en certificering, ender vores arbejde med Verdensmålene ikke her. Vi har meget der skal nås inden 2030, og vi tror på, at det kan lykkes, hvis alle bidrager.

Kontakt
HR- og Kommunikationsdirektør
M: 3969 0222
E: [email protected]
Drikkevand
Hvorfor er FN’s Verdensmål vigtige, når man arbejder med vandforsyning? Og hvordan kan vi bidrage i vandbranchen? Det giver vi vores bud på.
Verdensmål -
I juni 2021 blev vi auditeret af Bureau Veritas i Verdensmålene og blev certificeret! Det er en blåstempling af vores målrettede arbejde, hvor vi bidrager til en bæredygtig fremtid. Det skærper vores indsats i forhold til den grønne omstilling og kommer både kunder og miljøet til gode.