FN’s Verdensmål

Bæredygtighed er fundamentet i vores forretning. Vi tror på, at bæredygtig vækst kan gå hånd i hånd med tiltag, der gør jorden til et bedre sted at leve. Eksempelvis har vi i vores forretning et klart fokus på drikkevandssikkerhed og videregående vandbehandling. Det bidrager direkte til Verdensmål 6, der handler om at sikre, at alle har adgang til rent vand og sanitet, og at dette forvaltes bæredygtigt.


I 2018 blev vi udvalgt af Dansk Industri til at deltage i det ambitiøse projekt “FN's Verdensmål - Fra Filantropi til Forretning”. De 21 deltagende virksomheder skal i løbet af projektet udvikle innovative og bæredygtige løsninger og forretningsmodeller, der skal styrke forretningen og bidrage til en mere bæredygtig udvikling i verden. Derudover skal firmaerne fungere som inspiration for andre danske virksomheder, der ønsker at arbejde målrettet med FN’S Verdensmål.

Et projekt som udviklingen af fremtidens bioraffinaderi i Billund er et af mange eksempler på, at forretning og bæredygtighed kan gå op i en højere enhed. Her er renseanlægget energiproducerende, ligesom det genvinder gødning og rent vand. Det samme er tilfældet i vores arbejde med anlæg til landbaseret fiskeopdræt, oprensning af forurenet jord og vores innovative løsninger indenfor klimatilpasning, der er med til at løse en af tidens helt store udfordringer med stigende regnmængder.


En ambition der engagerer hele firmaet

Verdensmålene er således vigtige pejlemærker for vores forretning, hvor vi i tæt dialog med både kunder og medarbejdere undersøger, hvordan vi sammen kan skabe den største forskel. Vi arbejder ud fra tankegangen “Hvad skal vi gøre mere af, og hvad skal vi gøre mindre af?”

Det spørgsmål stillede vi også vores medarbejdere. Vi havde et stort ønske om at involvere dem fra starten, fordi vi mener, at alle kan bidrage med lidt, men i fællesskab kan vi gøre en stor forskel. Derfor opfordrede vi alle medarbejdere på tværs af niveauer til at medvirke til arbejdet med Verdensmålene: 

– Det betyder utroligt meget for vores medarbejdere at gøre en forskel, og vi har oplevet et stort engagement i forhold til vores bæredygtige arbejde. Vores medarbejderne fortæller ofte, hvor vigtigt det er, når arbejdet også bidrager til noget større, og det må man sige, at FN’s Verdensmål gør, siger Anne Abraham, HR og Kommunikationsdirektør i Krüger.

 

Medarbejderforslag

Der er flere muligheder for at engagere sig i projektet. Vi har f.eks. Grønne Ambassadører, som er firmaets øjne og ører i forhold til at samle inspiration ind til “Hvad skal vi gøre mere af og hvad skal vi gøre mindre af?” Det er der kommet masser af gode ideer ud af, hvoraf vi allerede har implementeret flere af dem som reduktion af papir og madspild og anvendelse af grøn energi. 

Et andet forslag fra en medarbejder var at få et Rotary Ønsketræ i receptionen på hovedkontoret i december måned. På den måde har alle medarbejdere mulighed for at give julegaver til udsatte børn. Faktisk var Krüger det første private firma til at have et Ønsketræ stående, som ellers kendes fra store indkøbscentre op til jul.

Selvom projektet med Dansk Industri slutter, ender vores arbejde med Verdensmålene ikke her. Vi har meget der skal nås inden 2030, og vi tror på, at det kan lykkes, hvis alle bidrager.

Kontakt
HR- og Kommunikationsdirektør
M: 2171 3872
E: [email protected]
Drikkevand
Hvorfor er FN’s Verdensmål vigtige, når man arbejder med vandforsyning? Og hvordan kan vi bidrage i vandbranchen? Det giver vi vores bud på.
Renseanlæg
Fremtidens renseanlæg, Billund BioRefinery, bygger på nyudvikling og en kombination af teknologier, som er unik på verdensplan. Det omfatter bedre spildevandsbehandling og udnyttelse af spildevandets energiindhold i kombination med organisk affald.